ข้อมูลตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวทุ่ง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลอง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 2 บ้านนามน หมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 4 บ้านแม่จอก หมู่ 5 บ้านเค็ม หมู่ 6 บ้านนาอุ่นน่อง หมู่ 7 บ้านนาอุ่นน่อง หมู่ 8 บ้านเตชะวัน หมู่ 9 บ้านไผ่ล้อมพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,522 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 293 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าซิ่นตีนจก

สถานที่

1. วัดเชตวัน
2. วัดต้นม่วงคีรี
3. วัดนาตุ้ม(นาทุ่ม)
4. วัดนาบุญ
5. วัดไผ่ล้อม
6. วัดแม่จอก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซิ้รฃนตีนจกโบราณ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณเข็มทอง) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ
5 ผ้าจกย้อมคราม (นางสาวชลธิชา ริสี) ผ้าจกย้อมคราม
6 ผ้าจกไหมโบราณลายหงษ์คู่ ผ้าจกไหมโบราณลายหงษ์คู่
7 ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าซิ่นตีนจกมีเสน่ห์อยู่ที่ปลายของผ้า ลวดลายและการให้สีสันความละเอียดอ่อนช้อย มีความหมายในตัวเองความประณีตของลวดลายเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเยือกเย็นสุขุม ความมีวัฒธรรมประเพณี ผ้าทอแต่ละชนิดเกิดจากการเรียงเส้นด้ายทีละเส้นเข้าด้วยกัน ลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกมีมากมายให้เลือกหลายลาย เช่น ลายไทย ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ฯลฯ
8 ผ้าทอตีนจก ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจก ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม เหมาะสำหรับสวมใส่ในงานเทศกาลต่าง ๆ มีให้เลือกมากมาย
9 ผ้าทอตีนจก ผ้าทอตีนจกลายนกกินน้ำร่วมต้น เป็นลายโบราณ มีความสวยงาม ปราณีตมาก
10 ผ้าทอตีนจก ผ้าตอตีนจก
11 ผ้าพันคอ ผ้าพันคอ
12 ผ้าพันคอ (นางเภา อินดี) ผ้าพันคอ
13 เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย

สินค้าโอทอป ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง แพร่