ข้อมูลตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว มีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือของหมู่บ้านในปัจจุบันและเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหนองไม้ ต่อมาได้ขยายการทำมาหากิน ออกไปทางทิศใต้ตามฝั่งแม่น้ำยม และห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร ชาวบ้านที่ไปทำนาที่นั่น ได้พบก้อนผาดำใหญ่ก้อนหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแร้งยืนอ้าปาก ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดท่าแร้ง แต่กาลต่อมาอาจเป็นเพราะว่าชาวบ้านพูดอักขระไม่ชัดเจน จึงทำให้การเขียนของผู้ไม่รู้ความหมายเดิมผิดไปจากคำว่าทุ่งแร้ง ผิดเพี้ยนเป็นทุ่งแล้ง จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลทุ่งแล้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลอง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กม. ห่างจากจังหวัดแพร่ 60 กม. มีพื้นที่ประมาณ 72,367.58 ไร่ หรือ 115,788 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เขตป่าสงวน และมีแม่น้ำยมไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทอผ้า สานกระชอน แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,876 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดแพร่ ตามถนนสายแพร่ – เด่นชัย – ลำปาง ถึงสี่แยกปูตั๊บ ตำบลทุ่งแล้ง ระยะทาง 50 กม. และจากอำเภอลอง มาตามถนนสายลอง – ปากทาง – ทุ่งแล้ง ระยะทาง 18 กม. โดยมีรถยนต์ประจำทางวิ่งประจำสองเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ส้มเขียวหวาน กระชอนลวด ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1) พระธาตุปูตั๊บ หมู่ 10
2) สวนป่าไม้ยางงาม
3) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุปูตั๊บ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา เชื่อว่ามีเศษธาตุของตถาคตได้เสด็จมาเป็นพระธาตุอยู่ที่นี่ และมีงานนมัสการประจำปีในเดือน 5 เหนือของทุกปี
2 สวนป่าไม้ยางงาม เป็นสวนป่ายางแดงที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจำนวนนับร้อยไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะต้นยางมีขนาดใหญ่ จำนวนมาก
3 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาต่าง ๆ ของตำบล และใช้น้ำเพื่อประโยชน์ทำการเกษตรฤดูแล้ง

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารภายในหมู บ้านปากจอก หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ อาหารพื้นเมือง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระชอนลวด กระชอนลวดใช้เป็นอุปการณ์ประกอบอาหาร
2 กระซอนสานด้วยลวดสำหรับลวกทำก๋วยเตี๋ยว สุกี้ กระซอนสานด้วยลวดสำหรับลวกทำก๋วยเตี๋ยว สุกี้
3 ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าตีนจก
4 ฝ้ายแกมไม้ไผ่(มู่ลี่) ฝ้ายแกมไม้ไผ่(มู่ลี่)
5 ส้มเขียวหวาน ส้มเขียวหวาน

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง แพร่