ข้อมูลตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน รวมอยู่ในเขตตำบลหัวทุ่ง ต่อมา 20 กันยายน 2536 ได้แยกตำบลเพิ่มขึ้นอีก 1 ตำบล เนื่องจากในเขตตำบลหัวทุ่ง มีจำนวนหมู่บ้านมากเกินไป ทำให้เกิดความยุ่งยากและลำบากในการปกครองดูแล ชื่อของตำบลตั้งชื่อตามแหล่งแร่เหล็ก ซึ่งเรียกว่า บ่อเหล็กลอง ซึ่งเดิมชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแร่ที่มีคุณภาพดี มีความศักดิ์สิทธิ์นำมาทำอาวุธในสมัยโบราณ บ่อเหล็กนี้อยู่รอยต่อระหว่างบ้านนาตุ้ม ม. 2 และบ้านแม่ลอง ม. 4

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง เป็นป่าไม้ ภูเขา พื้นที่ราบซึ่งใช้ทำการเกษตรมีน้อย สภาพดินเป็นกรวด ทราย ดินดาน เป็นดินเสื่อมสภาพ มีเนื้อที่ประมาณ 63,164.61 ไร่ หรือ 101.065 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากกาง, ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม งานหัตถกรรม (ทอผ้าตีนจก)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางลาดยางสายลอง – วังชิ้น ไปทางทิศใต้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 – 20 กม. หรือใช้เส้นทางสายเด่นชัย – ลำปาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าตีนจก

สถานที่

1) บ่อเหล็กลอง
2) บ่อดินขาว
3) ห้วยเดื่อ ห้วยแม่แขม ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีสายแร่ทองคำ

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ ซอยตรงข้ามตลาดห้วยอ้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ
2 ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮี ในตลาดห้วยอ้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู เย็นตาโพ บะหมี่ เกี๋ยว
3 ร้านขนมจันส้มตำคุ บ้านนาหม้อ ตำบลห้วยอ้อ ขนมจีน ส้มตำ
4 ร้านคุณอี๊ด ด้านทิศใต้ ธนาคารเอเชีย โทรศัพท์ 054-581656 อาหารตามสั่ง
5 ร้านคุณแต่ง ด้านทิศใต้ ธนาคารกรุงไทย อาหารพื้นเมือง
6 ร้านต้นมะเฟือง บ้านข่วงเปา ต.ห้วยอ้อ อาหารพื้นเมือง
7 ร้านป้าดา เยื้องสถานีรถไฟบ้านปิน โทรศัพท์ 054-581766 อาหารตามสั่ง
8 ร้านลาวัลย์ สามแยกบ้านนาหม้อ อาหารตามสั่ง
9 ร้านโพธิ์ทอง ข้างสนามกีฬาอำเภอลอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เชิงเทียนแปรรูปจากไม้มะม่วง
2 ทอผ้าตีนจก ผ้าตีนจก สไบธรรมดา สไบลายจก
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง (เชิงเทียน) ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง (เชิงเทียน)
4 ผ้าทอกี่เอว ผ้าทอกี่เอว

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง แพร่