ข้อมูลตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมชาวบ้านเวียงทองมีอาชีพปั้นหม้อดิน โอ่ง ดินเผา แล้วมีสีเหลืองอมแดง นานเท่าไรไม่มีใครทราบ ออกนำจำหน่าย คนส่วนใหญ่เรียก “เวียงตอง” (ทอง) และเรียกเวียงทองถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาจักร อ.เมือง และ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติ แม่สาง แม่ก๋อน อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำผ้าหม้อห้อม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,258 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,784 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามถนนยันตรกิจโกศล จากอำเภอสูงเม่น ระยะทาง 10 กม. สู่ตัวเมือง จังหวัดแพร่ หรือจากถนนสายลอง แพร่ ออกจากเมืองระยะทาง 2 กม. เข้าทางบ้านน้ำโค้ง ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่ และบ้านสองแคว ต. ป่าแมต อ. เมืองแพร่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าหม้อห้อม, ลูกชิ้น

สถานที่

แม่น้ำยม

โรงแรม
1 นครแพร่ทาวเวอร์ ต.ในเวียง อ.เมืองฯ จ.แพร่ 400-1,000 บาทต่อคืน

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารบ้านฝ้าย หมู่ที่ 1 ต.เวียงทอง อ.เมืองฯ จ.แพร่ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปไม้สัก กรอบรูปไม้สัก
2 กาแล กาแล
3 ชุดผ้าหม้อห้อมแบบแฟชั่น ชุดผ้าหม้อห้อมแบบแฟชั่น
4 ชุดผ้าหม้อห้อมโบราณด้นมือ ชุดผ้าหม้อห้อมโบราณด้นมือ
5 ตู้วางรองเท้า ตู้วางรองเท้า
6 ตู้ไม้สัก ตู้ไม้สัก
7 ผลิตภัณฑ์เสื้อหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์เสื้อหม้อห้อม
8 ลูกชิ้น กัน-ยา-พัด ลูกชิ้น กัน-ยา-พัด
9 หม้อห้อม เสื้อ กางเกง กระโปรง รูปแบบตามสมัย และขนาดต่าง ๆ
10 หม้อห้อมโบราณด้นมือ หม้อห้อมโบราณด้นมือ
11 เสื้อคอจีนด้นมือ เสื้อคอจีนด้นมือ
12 เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ
13 เสื้อม่อฮ่อม เสื้อม่อฮ่อม
14 เสื้อหม้อห้อมประยุกต์ เสื้อหม้อห้อมประยุกต์
15 เสื้อหม้อห้อมปักด้นมือ เสื้อหม้อห้อมปักด้นมือ
16 โคมไฟแก้วกะลามะพร้าวบ้านทองเกตุ โคมไฟแก้วกะลามะพร้าวบ้านทองเกตุ
17 ไม้สักทองลายฉลุ ไม้สักทองลายฉลุ

สินค้าโอทอป ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น แพร่

กาแล
แพร่