ข้อมูลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเด่นชัย เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสูงเม่น ต่อมาในปี พ.ศ.2489 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และเป็นอำเภอตามลำดับ ปัจจุบันมี 5 ตำบล ได้แก่ เด่นชัย, ห้วยไร่, ปงป่าหวาย, แม่จั๊วะ และไทรย้อย

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 24 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด สภาพพื้นที่ราบ มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำยม ม.4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 710 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 24 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง-กระดาษสา-ไม้กวาด-แคปหมู-ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย
2. วัดอินทรนิเวศน์
3. วัดเด่นชัย
4. วัดศรีคิรินทราราม
5. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่บนเขาม่อนโตน หมู่ 5 ตำบลเด่นชัย เป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุดของจังหวัดแพร่ มีศาลาไม้สักทองเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของล้านนา และวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา สุโขทัย ศิลปไทยใหญ่ และสิบสองปันนา

โรงแรม
1 เด่นแสนสุข หมู่ 1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดาษสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษทิชชู กรอบรูป ฝีมือประณีต สวยงาม
2 กระเป๋าถือ กระเป๋าถือ
3 ข้าวกล้องหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 % เป็นข้าวคุณภาพดี เม็ดสวย หุงขึ้นหม้อ รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
5 ตู้มหาสมบัติเอนกประสงค์ ตู้มหาสมบัติเอนกประสงค์
6 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
7 ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า
8 ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง (กรอบรูป) ผลิตภัณฑ์ประดับลวดลายปิดทอง (กรอบรูป)
9 หมูยอเอ็นแก้ว หมูยอเอ็นแก้ว
10 หัตถกรรมกระดาษสา (คุณสมชาย) หัตถกรรมกระดาษสา
11 แคบหมู แคบหมู
12 แคบหมู (แคบหมูแม่ศรีลา) แคบหมู
13 แคปหมู ผลิตภัณฑ์แคปหมูบ้านม่อนป่าก๋อย รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย
14 ไพคา ใช้วัชพืช (หญ้าคา) ตากให้แห้ง นำมาถักเข้ากับไม้ไผ่ นำไปมุงหลังคากับแดด กันฝนได้ ไพคา 1 ชิ้น ยาว 1.50 ม.-2 ม. ตามความต้องการของตลาด
15 ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้กวาดทำความสะอาด น้ำหนักเบา ทนทาน แข็งแรง
16 ไส้อั่วสมุนไพรไร้มัน ไส้อั่วสมุนไพรไร้มัน

สินค้าโอทอป ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่