ข้อมูลตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีต้นไทรย้อยต้นใหญ่ที่สุด 1 ต้น ตำบลไทรย้อยแยกออกมาจาก หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น กำนันคนแรกชื่อ กำนันสนิท พริบไหว กำนันคนที่ 2 คือ กำนันสืบ จารเขียน และคนที่ 3 กำนันคนปัจจุบัน คือกำนันสีดา เรือนคำ

พื้นที่

ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ห่างจากอำเภอเด่นชัย ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ได้ตั้งเป็นตำบลไทรย้อยตั้งแต่ พ.ศ.2506 ซึ่งได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 226.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 191,375 ไร่ ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีอ่างเก็บน้ำ มีครัวเรือน 2,033 ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ เว้นบางหมู่บ้านมีไม่ครบทุกครัวเรือน ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล 24 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทุกหมู่บ้านยังมีการต่อสายโทรศัพท์ไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ไปตามถนนทางไปอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถึง ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลไทรย้อย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก , เฟอร์นิเจอร์รากไม้ , น้ำนมข้าวโพด , สาโทไทรทอง

สถานที่

1. น้ำตกผามุง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรย้อย
2. ผาตั้ง (เป็นสถานที่ท่องเที่ยว) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย
3. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ 4
4. อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง หมู่ที่ 2
5. โครงการศูนย์ท่องเที่ยวพลอยไพลินบ้านบ่อแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกตาดผามุง เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย เป็นน้ำตกประมาณ 3 ชั้น มีความสวยงามเป็นธรรมชาติมาก
2 วัดถ้ำผาตั้ง เป็นหินผาใหญ่ เกิดจากการกัดกร่อนของลม ฝน และธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่ เป็น ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
3 อ่างเก็บน้ำปกกะล้ง เป็นอ่างเก็บน้ำคันดินตามธรรมชาติ มีการปล่อยปลาตามธรรมชาติ ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร มีการตกปลาและดักปลา โดยใช้เครื่องจับธรรมชาติ
4 โครงการศูนย์ท่องเที่ยวพลอยไพลินบ้านบ่อแก้ว โครงการศูนย์ท่องเที่ยวพลอยไพลินบ้านบ่อแก้ว ( Bokaew Sapphire Heritage Tourism Project) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Agro-Geo-Ecotourism แห่งแรกในประเทศไทย ที่กำลังจัดตั้งขึ้นบริเวณ หมู่ 10 บ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งกำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2547

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารปัทมา ตำบลเด่น อำเภอเด่นชัย (ทางไปอุตรดิต์) อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ดโคนน้อย (เห็ดถั่ว)
2 ผ้าทอตีนจก เป็นผ้าที่ใช้ทอโดยใช้กี่และปักลวดลายโดยจักรเย็บผ้า
3 ผ้าทอมือไหมประดิษฐ์ ผ้าทอมือไหมประดิษฐ์

สินค้าโอทอป ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย แพร่