ข้อมูลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยหม้ายแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริม

พื้นที่

ตำบลห้วยหม้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแพร่ ประมาณ 53 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหนุน, ต.ทุ่งน้าว, ต.แดนชุมพล, ต.หัวเมือง อ.สอง
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.งาว จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกถั่ว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,438 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 798 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากที่ว่าการอำเภอสองไปทางทิศใต้ไปถนนสายงาว – พะเยา – เชียงราย ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง น้ำห้วยจันทร์ น้ำห้วยกาน และถ้ำแง่แดง

สถานที่

1) ร. ร. ประถมศึกษา 6 แห่ง
2) ร.ร. มัธยมศึกษา 1 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
4) วัด 5 แห่ง
5) ตู้ยามตำรวจ 2 แห่ง
6) สถานที่ท่องเที่ยว 5 แห่ง


สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้วจัดสรร หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
2 ถ้ำผาแง่แดง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 16 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
3 อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
4 อ่างเก็บน้ำห้วยกาน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 8 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
5 อ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านลูเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ข้าวกล้อง งาดำอินทรีย์ ข้าวกล้อง งาดำอินทรีย์

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง แพร่