ข้อมูลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณสองร้อยปีเศษล่วงมาแล้ว บริเวณที่ตั้งตำบลหนองม่วงไข่เดิมเป็นป่าไม้ดงดิบและเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น ช้าง เสือ หมูป่า หมี วัวป่า ควายป่า กวาง ค่าง อีเก้ง ชะนี และชุกชุมมากเป็นพิเศษ คือ ไก่ป่า ณ บริเวณจุดสามเหลี่ยมลำห้วยแม่คำมีกับแม่น้ำยม และต่อมาสายน้ำยมได้เปลี่ยนทางเดิน ต่อมามีชาวบ้านจากถิ่นต่าง ๆ ได้อพยพมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2268 และชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยในบริเวณหนองน้ำได้ขนามนามว่าหนองม่วงไข่ และต่อมาชาวบ้านก็ได้ขนานนามชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองม่วงไข่” จนทุกวันนี้

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อเขต ต. หัวเมือง อ. สอง
ทิศใต้ ติดต่อเขต ต. น้ำรัด
ทิศตะวันออก ติดต่อเขต ต. แม่คำมี
ทิศตะวันตก ติดต่อเขต ต. วังหลวง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วเหลือง พริก ปลูกลำไย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

จากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 แยกเข้าบ้านตำหนักธรรมมาตามถนน รพช. แพร่ หมายเลข 5095 เข้ามาตำบลหนองม่วงไข่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกลาบ, น้ำผึ้ง, น้ำพริกตาแดง

สถานที่

1) วัดหนองม่วงไข่
2) ศูนย์ประมงน้ำจืด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
2 หนองน้ำสาธารณะ หนองน้ำสาธารณะ บริเวณหลังวัดหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
2 น้ำผึ้งดิ-ดรีม น้ำผึ้งดิ-ดรีม
3 น้ำพริกตาแดง น้ำพริกตาแดง
4 น้ำพริกลาบ บรรจุกล่องพลาสติกขนาดเล็กจำหน่ายกล่องละ 10 บาท ขนาดกลางจำหน่ายกล่องละ 20 บาท และขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม จำหน่าย 100 บาท
5 น้ำพริกแมงดา น้ำพริกแมงดา

สินค้าโอทอป ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่