ข้อมูลตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหลวง แต่เดิมขึ้นกับอำเภอสอง จังหวัดแพร่ และได้แยกมาขึ้นกับอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2528 จนถึง พ.ศ. 2533 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแบ่งเขตท้องที่อำเภอร้องกวาง ออกเป็น กิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ จนถึง พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นอำเภอหนองม่วงไข่ ปัจจุบันตำบลวังหลวง ขึ้นกับอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พื้นที่

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบใช้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร แหล่งน้ำส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตลอดปี ส่วนใหญ่จะแห้งในฤดูแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. ทุ่งแค้ว อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. หัวเมือง อ. สอง จ. แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. เวียงต้า อ. ลอง จ. แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าทั่วถึงหมู่บ้าน ตำบล มีระบบประปา 2 แห่ง หมู่ 1, 3, มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนน ร.พ.ช. ระยะทาง 6 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก ผ้าพื้น สไบ

สถานที่

1) วัดบ้านวังหลวง
2) โรงเรียนบ้านวังหลวง
3) สถานีอนามัยตำบลวังหลวง
4) ศาลเจ้าพ่อหลวง
5) วังปลาท่าน้ำยม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อเมซิ่งวังหลวง เป็นที่พักผ่อนสำหรับฤดูร้อนบริเวณข้างลำน้ำยม มีต้นไม้ริมฝั่งร่มรื่น หินสวย น้ำใส ทรายสะอาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอด้วยมือ มีผ้าตีนจก ผ้าพื้น สไบ เสื้อสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี กระเป๋า เนกไท และพวงกุญแจ
2 รูปปั้นจากผงไม้มงคล รูปปั้นจากผงไม้มงคล

สินค้าโอทอป ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่