ข้อมูลตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตำหนักธรรม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านสะเลียมเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมใต้
หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม
หมู่ที่ 5 บ้านสะเลียมเหนือ
หมู่ที่ 6 บ้านตำหนักธรรม
หมู่ที่ 7 บ้านสะเลียมใต้
หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
ที่ตั้งเลขที่ 252 ม.2 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54710
โทร.054-646650
โทรสาร 054-523838
Email : kunni25@hotmail.com

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

อาชีพ

1.เกษตรกรรม 70%
2.รับจ้าง 15%
3.ค้าขายและรับราชการ 15%

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 985 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 229 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

1. ขนมอบ ขนมทอด 2. ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า 3. น้ำดื่ม ม.7

สถานที่

วัดตำหนักธรรม ต.ตำหนักธรรม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
โทร. 054-646231

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดตำหนักธรรม หมู่ที่2 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็นสถานที่ที่เคารพนับถือของชาวบ้านแม่คำมีตำหนักธรรม ทุกหมู่เหล่า
2 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร เป็นสถานที่ศึกษาที่เก่าของตำบลตำหนักธรรม ในอดีตมีการเรียนการสอนถึงชั้น ป.7 และต่อไปได้ปรับปรุงให้มีการศึกษา ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนนำร่องให้มีการศึกษาถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และยังเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน
3 โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฏร์รังสรรค์) ต.ตำหนักธรรม เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของบ้านสะเลียม ที่มีการเรียนการสอนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นสถานศึกษาที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง
4 วัดสะเลียม หมู่ที่ 7 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็น ร่มรื่น

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวออมสิน ข้างวัดตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จ. เป็นร้านอาหารตามสั่ง มีทั้งก๋วยเตี๋ยวสุดอร่อยและข้าวราดที่อร่อยอย่างยิ่ง อยู่ที่ซ้ายมือก่อนจะถึงตลาดบ้านตำหนักธรรม
2 ร้านค้าชุมชนตำบลต ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข ร้านค้าชุมชนข้างทาง ที่พักริมทาง มีร้านอาหารยอดแซบอร่อยลิ้นอย่าบอกใครเชียว แต่ร้านต้องบอกต่อเพราะอร่อยจริง มีทั้งผลไม้เป็นของหวานหลังรับประทานของคาว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
2 ผ้าทอพื้นเมืองแปรรูป ผ้าทอพื้นเมืองแปรรูป
3 เสื้อผู้ชาย เสื้อผู้ชาย ขนาด S, M, L, XL, LL
4 โคมไฟจากกะลามะพร้าว โคมไฟจากกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่