ข้อมูลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีบรรพบุรุษ อพยพมาจากลำปาง น่าน เชียงราย ได้มาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ จนเป็นตำบล เหตุที่ได้ชื่อว่า"บ้านต๋อม" คงมาจากลักษณะภูมิประเทศแต่ก่อนบริเวณนี้มีแต่ป่าดงพงไพร เต็มไปด้วยไม้ตะเคียน พื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีผู้คนมีอยู่เยอะ คำว่า "ชุม" ภาษาเหนือเรียกว่า "ต๋อม" จึงเรียกว่า "บ้านต๋อม" ได้ประกาศจัดตั้งเป็น อบต. เมื่อ พ.ศ.2539

พื้นที่

พื้นเป็นที่ราบอยู่รอบ ๆ กว๊านพะเยา โดยมีดอยหลวงอยู่ทางทิศตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขายรับราชการ
อาชีพเสริม หัตถกรรม และรับจ้างทั่วไป เจียระไนพลอย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,482 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,264 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เนื่องจากเป็นตำบลที่พื้นที่อยู่ติดกับตำบลเวียงและติดกับตัวจังหวัดตำบลต๋อมเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่รวมสถานที่ราชการที่สำคัญของจังหวัด การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางสายพหลโยธิน หมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย)

ผลิตภัณฑ์

แชมพูครีมนวดผมสมุนไพร, ครีมสมุนไพรมะขาม

สถานที่

1) วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล
2) วัดต๋อมกลาง
3) วัดต๋อมดง
4) วัดห้วยทรายดำ
5) วัดพระธาตุจอทอง
6) อบต.บ้านต๋อม
7) วิทยาการพยาบาล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดต๋อมดง เป็นวัดเก่าที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2 อุทยานวังมัจฉา อยู่ตรงกันข้ามกับวัดต๋อมดง เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา เป็นเขตห้ามจับปลาเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน

โรงแรม
1 กว๊านพะเยา บังกะโล 11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร : 0 5448 1493 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
2 เฟรนด์ เฮาส์ 424 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร : 0 5448 1556 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท

ร้านอาหาร
1 ข้าวซอยแสงเพียร 43 ท่ากว๊าน อ.เมืองพะเยา โทร.054-482006 ข้าวซอย ไก่ หมู เนื้อ ขนมจีนน้ำเงี้ยว
2 สารขัณฑ์ 39 ถ.ชายกว๊าน อ.เมืองพะเยา โทร.054-480096 อาหารไทยทั่วไป
3 เอม 31 ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา โทร.054-431232 อาหารไทยทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผักตบชวา กระเป๋าผักตบชวา
2 กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเอกสาร
3 ครีมสมุนไพรมะขาม ครีมสมุนไพรมะขาม
4 ศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 เครื่องเงิน เครื่องเงิน
6 แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดผม เป็นแชมพูที่ผลิตจากสมุนไพร อาทิ เช่น มะกรูดทองพันชั่ง และว่านหางจระเข้ ใช้ทำความสะอาดเส้นผม มีกลิ่นหอม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง พะเยา