ข้อมูลตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ 2 บ้านทุ่งยาว หมู่ 3 บ้านสันต้นแฟน หมู่ 4 บ้านสันต้นแฟน หมู่ 5 บ้านหนองบัวแดง หมู่ 6 บ้านห้วยเจริญ หมู่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ 8 บ้านห้วยอ้ม หมู่ 9 บ้านห้วยอ้มใหญ่ หมู่ 10 บ้านปางลาว หมู่ 11 บ้านเวียงกลาง หมู่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร หมู่ 13 บ้านใหม่ หมู่ 14 บ้านก๊อดยาว หมู่ 15 บ้านใหม่บัวแดง หมู่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ 17 บ้านสันต้นกอก หมู่ 18 บ้านดอยเทวา หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว หมู่ 20 บ้านประชาร่วมมิตร หมู่ 21 บ้านเวียงกลาง หมู่ 22 บ้านโล๊ะป่าห้า

พื้นที่

ลักษณะทั่วไปเป็นเนินเขา ที่ดอน และที่ราบลุ่ม ที่ราบข้างเนินเขาสลับกับแม่น้ำ ทำให้มีทิวทัศน์ที่ดี มีแม่น้ำไหลผ่าน 7 สาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 102 ตร.กม. หรือประมาณ 58,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่จัน, ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นางแล, ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เวียงเชียงรุ้ง อ.เมือง จ.เชียงราย และลำน้ำกก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,993 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 632 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ เส้นทางสายเชียงราย - แม่จัน ถึงแยกบ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก ตามเส้นทางสายบ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือกตามทางหลวงหมายเลข 1209 ระยะทางประมาณ 5 กม. ถึงตำบลแม่ข้าวต้ม

ผลิตภัณฑ์

หมูยอ

สถานที่

1. วัดแสงพระธาตุ
2. วัดเกษแก้ว
3. วัดทรายมูล
4. วัดสันกอย
5. อ่างเก็บน้ำหนองผำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำหนองผำ เป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะ ขนาดพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 50 ไร่ มีถนนโดยรอบ มีเนินเขาติดกับอ่างเก็บน้ำ มีน้ำตลอดทั้งปี มีปลาชุกชุมมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผู้ที่ชอบกีฬาตกปลา และมีแพสำหรับพักผ่อนสามารถนั่งแพไปชมได้ทั่วทั้งอ่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 18 ต.แม่ข้าวต้ม เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1209 ระยะทางห่างจากตัวอำเภอ 20 กม.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขันโตกหวาย
2 ข้าวแต๋นน้ำสมุนไพร ข้าวแต๋นน้ำสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
4 ผ้าคลุมไหล่ไหมพรม ผ้าคลุมไหล่ไหมพรม
5 ผ้าทอมือมัดหมี่ ผ้าทอมือมัดหมี่
6 สับปะรดภูแล (ทวี ดวงตา) สับปะรดภูแล
7 สับปะรดภูแล (สวนศิริชัย ไชยพล) สับปะรดภูแล
8 หมูยอ ผลิตภัณฑ์หมูยอ ทำจากเนื้อหมู ห่อด้วยใบตองทำเป็นมัด มีฉลากสีเหลือง ออกให้โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รสชราติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย