ข้อมูลตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเวียงเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ขึ้นตรงต่อ จ.น่าน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ขณะนั้นเรียกตำบลว่าแคว่น และตำบลเวียงเรียกว่า "แคว่นเวียง" ต่อมาในปี พ.ศ.2475 จึงได้แยกการปกครองออกมาจาก จ.น่าน ขึ้นตรงต่อ จ.เชียงรายใช้ชื่อว่า อ.เทิง ครั้งแรก ต.เวียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันมา 21 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน เขต อบต. 19 หมู่บ้าน

พื้นที่

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิงประมาณ 1 กม อยู่ห่างจาก จ.เชียงราย 63 กม.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลาว และม่น้ำองไหลผ่าน และมีภูเขาบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ต้า อ.ขุนตาล และ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.งิ้ว อ.ทิง จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกครัวเรือน มีประปาทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์ไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากเชียงรายประมาณ 63 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.

ผลิตภัณฑ์

ชาใบหม่อน, น้ำผึ้งดอกลำไย

สถานที่

1. วัดพระธาตุจอมจ้อ
2. วัดเทิงเสาหิน
3. อบต.เวียง
4. บ่อน้ำทิพย์
5. พระธาตุดอยทาอุธาคำ
6. วัดหนองปลาขาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุจอมจ้อ เป็นจุดชมทิวทัศน์ทั่วไปของ ต.เวียง ที่สวยงาม และเป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไป

ร้านอาหาร
1 ร้านพรอีสาน หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย อาหารพื้นเมือง
2 ร้านภูเทิง หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย โทร. 0-5379-5493 อาหารตามสั่ง
3 ร้านลาบเป็ดอุบ หมู่ที่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้ข้าวตอก คุกกี้ข้าวตอก
2 ชาใบหม่อน แปรรูปจากใบหม่อนที่ใช้เลี้ยงไหม มีทั้งชนิดผง และชนิดใบ บรรจกล่อง และบรรจุถุงขนาดเล็ก
3 ทอผ้าไหม ทอผ้าไหม
4 น้ำผิ้งดอกไม้ป่า น้ำผิ้งดอกไม้ป่า
5 ผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสน ผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสน
6 ย่ามแต่ง ย่ามแต่ง
7 สุรากลั่นชุมชน ดอกเสี้ยว สุรากลั่นชุมชน ดอกเสี้ยว
8 โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย