ข้อมูลตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ลอย ประชานส่วนใหญ่มาจากจังหวัดแพร่และน่าน ซึ่งได้มาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ลอยประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว โดยมาจัดตั้งเป็นชุมชนบริเวณที่เรียกกันว่า "หนองข่วง" ซึ่งเป็นพื้นที่ของหมู่ 1 ในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนชาวหนองข่วงจะมีพิธีบูชาเจ้าพ่อหนองข่วงในทุก ๆ ปี

พื้นที่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบโดยมีความลาดเอียงไปในทางทิศเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ อ.จุน จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง และ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1020 เป็นถนนลาดยางเชื่อมโยงผ่านตำบล - อำเภอเทิง และอำเภอเมือง จากตัวเมืองเชียงรายใช้ระยะทาง 45 กม. และจากอำเภอเทิงใช้ระยะทาง 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและผ้า เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป, พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1. หนองช่วง
2. ม่อนยาต้าย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ม่อนผาต้าย เป็นโบราณสถาน คาดว่าเป็นกุเก่า มีลักษณะเป็นหินเรียงเป็นสี่เหลี่ยม พื้นปูด้วยอิฐอย่างหนาแน่นเป็นพุทธศาสนา ใช้ในการประกอบพิธีกรรมมาก่อน ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน ตั้งอยู่ในเขต หมู่ 1 ต.แม่ลอย อ.เทิง
2 หนองข่วง เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นหนองน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.แม่ลอย อ.เทิง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย
2 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและผ้า ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและผ้า เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป พรมเช็ดเท้า หมอนอิง เบาะรองนั่ง หมวก กระเป๋า ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง เชียงราย