ข้อมูลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจันจว้า เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่จัน ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านทรายมูล หมู่ 3 บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 6 บ้านดง หมู่ 7 บ้านต้นยาง หมู่ 8 บ้านหนองร่อง หมู่ 9 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 10 บ้านสันนา หมู่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย
"จันจว้า" เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา มีความหมายว่า "แม่น้ำจันไหลมาแล้วซึมแทรก หรือกระจายหายไปในบริเวณดังกล่าว" เทศบาล ต.จันจว้าได้รับการยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

พื้นที่

เทศบาลตำบลจันจว้า เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน และแม่น้ำคำ ประมาณ 80% ของพื้นที่ และเป็นที่ราบเชิงเขา 20%

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าข้าวเปลือก, จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนพืช

สาธารณูปโภค

- ระบบไฟฟ้า มีการบริการได้ทั่วถึง ประมาณ 95% ที่เหลือยังไม่ได้รับการขยายเขต
- ระบบประปาผิวดิน มีบริการ 4 หมู่บ้าน
- ระบบน้ำบาดาล มีบริการ 8 หมู่บ้าน ที่เหลือเป็นบ่อน้ำตื้น มี 11 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากอำเภอแม่จัน ด้วยทางรถยนต์ ระยะทาง 12 กม. เส้นทางแม่จัน - เชียงแสน ทางหลวงหมายเลข 1016 (ถนนพหลโยธิน)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์, ต้นกก

สถานที่

1. วัดต้นยาง
2. วัดทรายมูล
3. วัดบ้านดง
4. วัดบ้านใหม่
5. วัดป่ากุ๊ก
6. วัดแม่คำน้ำลัด
7. วัดสันติวนาราม
8. วัดหนองร่อง
9. วัดห้วยน้ำราก
10. วัดพระทศพลญาณ
11. หนองน้ำสาธารณะหนองมโนราห์
12. หนองน้ำสาธารณะหนองบัว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองน้ำสาธารณะหนองมโนราห์ เป็นแหล่งน้ำเก่าแก่ มีตำนานเล่าขานถึงนางมโนราห์ ผู้มีความสวยสดงดงาม มีแท่นหินโผล่ขึ้น หนองน้ำสำหรับนางมโนราห์ลงเล่นน้ำ ปัจจุบันได้รับการขุดลอกให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด และผ้าได้รับงบประมาณมาพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยว
2 วัดพระทศพลญาณ (1) เป็นเกาะตั้งอยู่ในเวียงหนองหล่ม มีถนนตัดถึงปัจจุบันได้รับการบูรณะเป็นวัด มีความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ และรูปปั้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่แสดงถึงเกร็ดประวัติความเป็นมาของเวียงหนองหล่ม และเรื่องเล่าขานในอดีต
3 หนองน้ำสาธารณะหนองบัว เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตร เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าประเภทนกหลายชนิด มีกอบัวขึ้นมากมาย สวยงามมาก พื้นที่ประมาณ 70 ไร่
4 วัดพระทศพลญาณ (2)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุดโทรศัพท์ เป็นการนำกระดาษสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองที่เลิกใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็น ตะกร้าต่างๆ กระเป๋า โต๊ะชุดรับแขก แจกัน กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น
2 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกก เช่น หมวก ตะกร้า ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน เชียงราย