ข้อมูลตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมประชาชนอพยพมาจากจังหวัดสิงห์บุรี อยุธยา นครสวรรค์ และพิจิตร มาจับจองที่ดินทำกินในทุ่งสาทาน "ทุ่งสาน" และในวันขึ้น 15 ค่ำ ขึ้น 8 ค่ำ จะมีฆ้องดังขึ้นบนต้นยางใหญ่ จึงเรียกว่า "บ้านยางแขวนฆ้อง" และในการปกครองสมัยหมื่น ทองประทิน และเจ้าคุณอินทร์ นายอำเภอพรหมพิราม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลหอกลอง จนถึงปัจจุบัน และตำบลหอกลอง เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา

พื้นที่

ตำบลหอกลองแบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน มี อบต. จำนวน 1 แห่ง วัด 8 แห่ง โรงเรียนประถม 3 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง มีแม่น้ำแควน้อยและลำคลองโปร่งนกไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่ม หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณทุ่งสาน อาชีพส่วนใหญ่ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา ทำสวน และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,412 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางเข้าสู่ตำบลที่สะดวก 2 เส้นทาง คือ ถนนสายวัดโบสถ์-แควน้อย ถนนสายพิษณุโลก-พรหมพิราม ทั้ง 2 เส้นทางเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกปลาร้าสับทรงเครื่อง ข้าวเกรียบ

สถานที่

1) อบต.จำนวน 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) โรงเรียนประถม 3 แห่ง
4) วัดพุทธ 3 แห่ง
5) ศูนย์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกระมัง มีพระพุทธรูปในอุโบสถ คาดว่าสร้างสมัยเดียวกับพระพุทธชินราชพิษณุโลก และมีวัตถุโบราณพระเครื่อง กุฎิสงฆ์โบราณ

ร้านอาหาร
1 ร้านชวนมิตร ม.5 ต.พรหมพิราม อาหารตามสั่ง
2 ร้านท่าช้างวัดปลา ม.2 ต.ท่าช้าง อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารหมู่เฮา ม.2 ต.พรหมพิราม อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบ ผลผลิตจากแป้งมัน แป้งหมี่ พริกไทยแห้ง กระเทียม น้ำตาลทราย เกลือป่น ฟักทอง มันเทศ ใบเตย กุ้ง มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ
2 ข้าวเกรียบงาดำ ข้าวเกรียบงาดำ
3 ข้าวเกรียบธัญญพืช ข้าวเกรียบธัญญพืช
4 ข้าวเกรียบผักผลไม้รวม ข้าวเกรียบผักผลไม้รวม เช่น ฟักทอง, งาฯลฯ
5 น้ำพริกปลาร้าสับทรงเครื่อง ผลผลิตจากเนื้อปลามาเป็นอาหารแปรรูป น้ำพริกปลาร้าสับทรงเครื่อง ปลาร้าผงสำเร็จรูป น้ำพริกเผาปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาย่าง ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก