ข้อมูลตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต. ท่าหมื่นรามมีความหมายว่า คำว่า “ท่า” หมายถึง สถานที่ตั้งอันมั่นคงและเป็นแหล่งชุมชนที่สงบร่มเย็น คำว่า “หมื่นราม” หมายถึงยศทางทหารสมัยโบราณของท่านขุนหมื่นรามในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่าหมื่นรามหมายถึงชุมชนหรือที่ตั้งของท่านขุนหมื่นรามสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อก่อนขึ้นกับ ต. ชมพู อ. เนินมะปราง ต่อมีประชากรหนาแน่น จึงยกฐานะให้เป็นตำบลท่าหมื่นราม โดยให้ขึ้นอยู่กับอำเภอวังทอง มีระบบการปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลท่าหมื่นราม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอวังทอง ห่างจากอำเภอ 25 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน เป็นหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดินทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันชาลี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,571 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง – พิษณุโลก - เนินมะปราง
รถยนต์รับจ้าง - วังทอง - ท่าหมื่นราม

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจากโครเชร์ ผ้าทอมือ

สถานที่

1) วัดหลวงปู่อ่อน
2) ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง
3) โรงเรียนมัธยมตำบล 1 แห่ง
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกนรกปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาย่าง
2 ผ้าทอมือ เป็นผ้าทอมือด้วยกี่กระทบมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ
3 เสื้อถักจากโคเชร์ เป็นเสื้อที่ถักด้วยโครเชร์ จากไหมวีนัส เช่น เสื้อคอโปโล เสื้อคอกลม สายเดี่ยว ลายและสีต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง พิษณุโลก