ข้อมูลตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชาวเขาเผ่าม้ง ได้อพยพเข้ามาอยู่ ในเขต 3 จังหวัด ประมาณ 70 ปีมาแล้ว โดยชาวเขาชุดแรกอพยพมาจากอำเภอปัว จังหวัดน่าน ผ่านมาทางอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และลงมาทางอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แล้วเดินทางมายังอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้งไปอาศัยอยู่บ้านทับเบิก เป็นชุดแรก ต่อมาได้มีชาวเขาอพยพตามมาภายหลังอีกและ ได้ขยายหมู่บ้านขึ้นเป็นบ้านป่ายาบ บ้านขี้เถ้า บ้านเข็กเก่า บ้านป่าหวาย และบ้านเล็กบ้านน้อยต่าง ๆ ในเขต จังหวัดดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 - 2515 กอ.ปค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอกันพื้นที่บ้านเข็กน้อยประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร และได้อพยพชาวเขาจากศูนย์แรกรับทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งบ้านป่าหยาบมารวมกันที่บ้านเข็กน้อย โดยมีนายโก๊ะ สืบทายาท เป็นผู้นำ พ.ศ.2518 ได้ทำการอพยพชาวเขามาจากบ้านเล่าลือมารวมกันที่บ้านเข็กน้อย เพื่อเป็นแหล่งเดียวกัน พ.ศ.2524-2525 พตท. 33 ได้เปิดยุทธการผาเมืองเกรียงไกร และผาเมืองเผด็จศึก เพื่อกวาดล้างกองกำลัง ผกค. ทำให้ ผกค.ได้รับความพ่ายแพ้ทั้งทางทหารและทางการเมือง

พื้นที่

ตำบลเข็กน้อย เป็นพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600-800 เมตร มีถนนลาดยาง จากบ้านเข็กน้อยถึงบ้านห้วยน้ำขาว 1 สาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยทราย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,566 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. เดินทางด้วยรถยนต์ถนนหมายเลข 12 จากสี่แยกพ่อขุน อำเภอหล่มสัก ถึงตำบลเข็กน้อย ระยะทาง 35 กิโลเมตร (มาจากจังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 100 กิโลเมตร)
2. เดินทางจากอำเภอเขาค้อด้วยถนนแคมป์สน - สะเดาะพง ถึงตำบลเข็กน้อย รวม ระยะทาง 31 กิโลเมต

ผลิตภัณฑ์

ประเพณีปีใหม่ม้ง ผ้าปักครอสติส

สถานที่

1) โรงเรียน 2 แห่ง
2) โบสถ์ 2 แห่ง
3) น้ำตกเข็กน้อย
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา 2 แห่ง
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์
7) พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเผ่าม้ง หมู่ที่ 6

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นการจัดงานขึ้นปีใหม่ของชาวม้ง ที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
2 ประเพณีปีใหม่ม้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าปักครอสติด ผ้าปักครอสติส แบบต่าง ๆ กระเป๋า ซองใส่โทรศัพท์ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย
2 พวงกุญแจปักลายม้ง พวงกุญแจปักลายม้ง
3 เมล็ดกาแฟสดคั่ว เมล็ดกาแฟสดคั่ว

สินค้าโอทอป ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์