ข้อมูลตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองราชบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า สุขาภิบาลเมืองราชบุรีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมือง รศ 127 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2458 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี เมื่อพุทธศักราช 2478 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 สุขาภิบาลเมืองราชบุรีจึงมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองราชบุรี รวมระยะเวลาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองราชบุรี ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 65 ปี ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

พื้นที่

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร โดยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเชื่อมต่อกับพื้นที่ฝั่งซ้ายโดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง 2 แห่ง คือ สะพานธนะรัชต์และสะพานศิริลักษณ์

เขตพื้นที่

เทศบาลเมืองราชบุรี มีพื้นที่ประมาณ 8.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำลหน้าเมือง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จรด แม่น้ำแม่กลอง ตำบลหลุมดิน
ทิศใต้ จรด ตำบลดอนตะโก
ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านไร่
ทิศตะวันตก จรด ตำบลเจดีย์หัก

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย อุตสาหกรรม รับจ้าง และรับราชการ

สาธารณูปโภค

เนื่องจากเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จึงมีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบถ้วน

การเดินทาง

มีถนนสายหลักที่สำคัญสำหรับใช้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันตกและจังหวัดในภาคใต้ คือ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สายเพชรเกษมสายเก่าและสายใหม่จากกรุงเทพมหานครผ่านราชบุรีไปยังเพชรบุรีและลงสู่ภาคใต้ต่อไป)
- ถนนสายราชบุรี – วัดเพลง เป็นเส้นทางติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนซอยภายในเขตเทศบาล มีพื้นที่รวมประมาณ 346,696 ตารางเมตร ประกอบด้วย ถนนสายหลัก คือ ถนนวรเดช ถนนอัมรินทร์ ถนนไกรเพชร ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ถนนรถไฟ ถนนราษฎรยินดี ถนนคฑาธร ถนนศรีสุริยวงศ์ ถนนเพชรเกษมสายเก่าและถนนเพชรเกษมสายใหม่บางช่วง ถนนสมบูรณ์กุล นอกจากนั้นเป็นถนนซอยสั้น ๆ

ผลิตภัณฑ์

วิตามินน้ำนมจมูกข้าว, ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว, โคมไฟกะลา

สถานที่

1.ศาลากลางจังหวัด
2.ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
3.สนามกีฬากลางเขต 7 จังหวัดราชบุรี
4.สำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 5
5.ศูนย์กลางสำนักงานสาธารณสุขระดับเขตหลายหน่วยงาน
6.ศาลแขวงราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระปรางค์เก่าแก่สร้างด้วยศิลาแลงและอิฐมีลักษณะจำลองแบบมาจากนครวัด สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16
2 วัดช่องลม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้ลอยตามน้ำมาจนถึงเมืองราชบุรีชาวบ้านจึงอาราธนาอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารวัดช่องลม
3 เขาวัง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า “ เขาสัตตนาถ” ต่อมาในปี 2414 ได้มีการสร้างพระราชวัง สำหรับเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านจึงนิยมเรียก “เขาวัง” ตั้งแต่นั้นมา
4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่ขุดพบในเขตพื้นที่ของจังหวัดที่ควรแก่การศึกษาค้นคว้าและเที่ยวชม

โรงแรม
1 กฤษณะ โฮเต็ล 118 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7262, 0 3232 6560 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท
2 ศาลาไทย 56/8 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7172 จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 150 - 500 บาท
3 อารยะ 187/1-12 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7781-2 โทรสาร : 0 3233 8022 จำนวนที่พัก 80 ห้อง, ราคา 250 - 480 บาท
4 เวสเทิร์น แกรนด์ โฮเต็ล 105/1 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7777, 0 3231 3888 โทรสาร : 0 3232 0123 จำนวนที่พัก 75 ห้อง, ราคา 800 - 2,900 บาท
5 เฮ้าส์ 78 137-138 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 8095, 0 3232 1078 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 350 บาท
6 โรงแรมกวงฮั้ว 1-5 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7119 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 100 - 120 บาท
7 โรงแรมนำสิน ราชบุรี 2–16 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7551 , 0 3232 6238 โทรสาร : 0 3233 7633 จำนวนที่พัก 78 ห้อง, ราคา 250 - 1,500 บาท
8 โรงแรมราชบุรีดี 1 43/1 ถ.อุดมสิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 8542, 0 3233 8302 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 260 - 550 บาท
9 โรงแรมหงษ์ฟ้า 89/13 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร : 0 3233 7484 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 170 - 230 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวและเกล็ดปลา ตู้ปลาดอกไม้ดิบใช้สำหรับประดับตกแต่งบ้าน เพื่อความสวยงาม
2 น้ำปลาหวานคุณแอ๊ว น้ำปลาหวานคุณแอ๊ว
3 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5 วิตามินน้ำนมจมูกข้าว เจ แองเจิลไรซ์ วิตามินน้ำนมจมูกข้าว เจ แองเจิลไรซ์
6 หมอนอิง หมอนอิง
7 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี