ข้อมูลตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกุ่ม ได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลประมาณ 173 ปีแล้ว เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับเมืองขอม (ปัจจุบันคืออำเภอพนมทวน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 อำเภอเมืองได้มีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็นกิ่งอำเภอบ่อพลอย โดยมีตำบลหนองกุ่ม ขึ้นกับกิ่งอำเภอบ่อพลอย และในปี พ.ศ. 2506 กิ่งอำเภอบ่อพลอยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ตำบลหนองกุ่มจึงเป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอบ่อพลอยในปัจจุบัน

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และป่าละเมาะ พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ราษฎรในตำบลจะตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา / ทำไร่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด พริก เป็นต้น
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,540 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 92 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ รถประจำทาง โดยการติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย เพียง 8 กม. และจังหวัดกาญจนบุรีโดยถนนราดยางแอสฟัลต์ติก เพียง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 10 นาที

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร น้ำยาล้างจาน

สถานที่

1) วัดวิเศษสุขาราม หมู่ที่ 1
2) วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2
3) วัดทุ่งมะสั่ง หมู่ที่ 3
4) วัดเสาหงส์ หมู่ที่ 4
5) วัดหนองแดง หมู่ที่ 10
6) วัดรางขาม หมู่ที่ 8
7) วัดหนองปลวก หมู่ที่ 8
8) วัดพุพรหม หมู่ที่ 10
9) วัดทุ่งกระเพราทอง หมู่ที่ 10
10) วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 13
11) วัดสลอบวนาราม หมู่ที่ 14
12) สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค หมู่ที่ 5
13) สถานีอนามัย 3 แห่ง หมู่ที่ 2, 7, 10
14) โรงเรียน 9 แห่ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แชมพูสระผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน พิมเสนน้ำ แชมพูสระผมสมุนไพร ได้แก่ ว่านหางจระเข้ มะกรูด ดอกอัญชัน ไม่ใส่สารกันบูด น้ำยาล้างจาน กลิ่นมะนาว พิมเสนน้ำ บรรจุขวดแก้ว ขนาดบรรจุขวดละ 5 CC และ 8 CC
2 กล้วยน้ำว้าอบกรอบรสธรรมชาติ กล้วยน้ำว้าอบกรอบรสธรรมชาติ
3 ข้าวหลามสอดไส้ ข้าวหลามสอดไส้
4 ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร หลากหลายรสชาติ อาทิ ข้าวเกรียบใบหม่อน ข้าวเกรียบเห็ดโคน ข้าวเกรียบอัญชัน ข้าวเกรียบฟักทอง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 ดินแดนแห่งเมืองกาญจน์ ดินแดนแห่งเมืองกาญจน์
6 น้ำนมข้าวโพด น้ำนมข้าวโพด ผลิตจากข้าวโพดหวานน้ำผึ้ง มีสารเบต้าแคโรทีน รับประทานแล้วไม่อ้วน
7 เครื่องประดับนิลแท้ เครื่องประดับนิลแท้ อาทิ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู นาฬิกา จี้ คลัมลิงค์
8 เครื่องหนัง (ท่าแจง) เครื่องหนัง (ท่าแจง)

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี