ข้อมูลตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตำบลจรเข้เผือกมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

พื้นที่

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 236 บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยอยู่ห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 230,625 ไร่ และแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านท่าเสด็จ หมู่ที่ 1
2. บ้านจรเข้เผือก หมู่ที่ 2
3. บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3
4. บ้านท่ามะไฟ หมู่ที่ 4
5. บ้านไทรทอง หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 6
7. บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7
8. บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8
9. บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 9
10. บ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ที่ 10
11. บ้านสวนงิ้ว หมู่ที่ 11
12. บ้านหินสีพัฒนา หมู่ที่ 12

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ ประเทศสหภาพพม่า
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ตำบลจรเข้เผือกมีไฟฟ้าเดินสายเข้าทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากราษฎรบางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อาศัยอยู่ตามไร่ - สวนของตนเอง ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกมีงบประมาณน้อย จึงเป็นเหตุให้ราษฎรมีไฟฟ้าไม่ครบทุกหลังคาเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 2,649 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอยู่ห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย ถนนสายยางเกาะ - ลำทราย ระยะทาง 15 กม. ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 38 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก
2) วัดท่าเสด็จ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ
3) วัดจรเข้เผือก หมู่ที่ 2 บ้านจรเข้เผือก
4) วัดถ้ำอ่างหิน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง
5) วัดไทรทอง หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง
6) วัดโป่งโก หมู่ที่ 5 บ้านไทรทอง
7) วัดหนองโสนเทียมจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง
8) วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
9) วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
10) วัดทุ่งสกุลทอง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งทองพัฒนา
11) วัดมอเจริญธรรม หมู่ที่ 11 บ้านสวนงิ้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกสาธิต อยู่หมู่ที่ 12 บ้านหินสีพัฒนา ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 รองเท้าหนัง รองเท้าหนัง
2 สาโทลำยอง สาโทลำยอง เป็นผลิตภัณฑ์สุราแช่พื้นเมืองสูตรโบราณที่ทำจากสมุนไพรแท้ 100%
3 ไข่เค็มสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่เป็ด เกลือไอโอดีน และดินสอพอง

สินค้าโอทอป ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี