ข้อมูลตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแหลมใหญ่ เดิมชื่อ "ตำบลขุนชัย" ชาวบ้านเชื่อกันว่าในสมัยก่อนบริเวณตำบลแหลมใหญ่เป็นทะเล เนื่องจากได้มีการพบเปลือกหอยและปะการังอยู่ใต้พื้นดินมากมาย แต่ต่อมาบริเวณนี้ได้ยื่นออกไปเป็นแหลมขนาดใหญ่ในทะเล จึงเรียกกันต่อมาว่า "ตำบลแหลมใหญ่" และได้ตั้งเป็นชื่อตำบลเมื่อปี พ.ศ.2537 และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2538 ตำบลแหลมใหญ่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 2 บ้านปากสมุทร หมู่ 3 บ้านมอบลัด หมู่ 4 บ้านเตาปูน หมู่ 5 บ้านแหลมใหญ่ หมู่ 6 บ้านบางเรือหัก หมู่ 7 บ้านคลองสองร่อง หมู่ 8 บ้านคลองด่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำมะพร้าวขาว

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์

ปลาหมึกอบกรอบ,สมอเรือ

สถานที่

1. วัดปากสมุทร
2. อบต.แหลมใหญ่
3. ป่าชายเลน
4. ดอนหอยหลอด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป่าชายเลน เป็นสถานที่ในการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลตามธรรมชาติ
2 ดอนหอยหลอด บางส่วนของดอนหอยหลอด ในหมู่ 7 ซึ่งต่อกันกับตำบลบางจะเกร็ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง
2 ปลาหมึกอบกรอบ ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกอบกรอบ ทำมาจากปลาหมึกสด ๆ จากทะเล รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด ได้รับมาตรฐาน อย.
3 ปลาหมึกอบกรอบ ปลาหมึกอบกรอบ
4 สมอเรือ สมอเรือ
5 สมอเรือแบบลาติน สมอเรือแบบลาติน
6 ไข่เค็มสูตรใบเตยพอกดินสอพอง ไข่เค็มสูตรใบเตยพอกดินสอพอง

สินค้าโอทอป ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง สมุทรสงคราม