ข้อมูลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บริเวณพื้นที่ตำบลอัมพวา เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแห่งหนึ่งเรียกว่า “ ตลาดบางช้าง” มีนายตลาด บางช้าง เป็นผู้เก็บภาษีอากรขนาดตลาด นายตลาดผู้นี้เป็นผู้หญิงชื่อน้อย มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึก เป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่กรุงรัตนโกสินทร์
ในปี พ.ศ.2481 ได้รวมท้องที่ตำบลอัมพวาและตำบลบางกะพ้อมเข้าด้วยกันเป็นตำบลอัมพวา

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แม่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน มีลำคลองผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองอัมพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพ้อม คลองบางจาก คลองดาวดึงษ์ คลองลัตตาโชติ ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน น้ำไหลขึ้นลงตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ได้แก่ สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ สวนมะพร้าว สวนมะม่วง ฯลฯ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีฝนตกชุกประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลทะเลมากนัก จึงทำให้อากาศไม่หนาวจัดมากนัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ จรดกับแม่น้ำแม่กลาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก จรดกับแม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน /ทำไร่

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวนเพชรสมุทร,ส้มโอเพชรสมุทร

สถานที่

1) อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
2) วัดอัมพวันเจติยาราม
3) วัดบางกะพ้อม
4) วัดเกษมสรณาราม
5) วัดนางวัง
6) สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา
7) ที่ว่าการอำเภออัมพวา
8) เกษตรอำเภออัมพวา
9) การไฟฟ้าอำเภออัมพวา
10) สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา
11) ทีทำการไปรษณีย์อัมพวา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยาน ร. 2 พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอาคารทรงไทยเก็บเครื่องทรง เครื่องใช้ในสมัย ร.2 และในบริเวณอทุยานมีสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองซึ่งอุทยานดังกล่าว ได้ก่อตั้งโดยมูลนิธิบรมราชนิสนณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัยในฐานะพระองค์มีภูมิลำเนาที่อัมพวาซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานเสด็จมาเปิดงานเป็นประจำทุกปี
2 วัดบางแคน้อย วัดบางแคน้อย

โรงแรม
1 ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท 259 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร : 0 3472 5511, 08 9104 5444, 08 9106 1456 Fax : 0 3475 1258 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 - 950 บาท
2 บ้านกลางสวน 211/1 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3473 4340, 08 1697 3817, 08 6344 0726 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท
3 บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์ 42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3472 5088} 08 1745 3318 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 600 - 2,000 บาท
4 บ้านฐิโนทัยโฮมสเตย์ 347 (ติดคลองอัมพวา ใกล้ตลาดน้ำยามเย็น) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 9686 5844 บ้านไม้ 2 หลัง พักได้ 30 คน ราคา 200 บาทต่อคน มีกิจกรรมชมหิ่งห้อย ใส่บาตรตอนเช้า
5 บ้านตวงเงิน ชุมชนบางกะพ้อม 2 (ตรงข้ามวัดแก้วฟ้า) 194/2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร : 08 7151 4008, 08 6801 2964, 08 4017 9694 จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 900 - 1,500 บาท
6 บ้านน้ำเคียงเรือน 153-155-157 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 6626 5569, 08 6507 8598 ราคา 200 - 200 บาท
7 บ้านบรรณารักษ์ โฮมสเตย์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3471 5088, 0 3475 1888, 08 1705 0661, 08 9786 2942 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 500 บาท
8 บ้านบางช้าง 350 ริมคลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 081-8080987, 083-6042404 คืนละ 200 บาท/คน
9 บ้านสวนสวัสดี โฮมสเตย์ 224 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3475 1039 , 08 6999 3256 จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 200 บาท
10 บ้านสวนอัมพวา 15 หมู่ 12 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3475 1604, 0 3475 2678 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 1,000 บาท
11 บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 0 3475 2222 โทรสาร : 0 3475 2229 จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 3,276 - 9,126 บาท
12 เรือนสบาย 249 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 6344 7418, 0 3472 5871 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 500 - 1,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องอุ้ม เทศบาลตำบลอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสง อาหารตามสั่ง อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจ่ามงกุฎ และขนมดอกกุหลาบชาววัง ขนมจ่ามงกุฎ และขนมดอกกุหลาบชาววัง
2 จักสานก้านมะพร้าว จักสานก้านมะพร้าว
3 ตู้จิ๋วโบราณ ตู้จิ๋วโบราณ
4 บ้านทรงไทย บ้านทรงไทย เน้นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทย ประกอบด้วยเสารุมเอนเข้าหากัน และมีผึ่ง ตีบม่าน เช็ดหน้า หรือหย่อง ฝาบ้านเป็นลายฝาปะกน ประตู หน้าต่างเปิดได้ วัสดุที่ใช้ เศษไม้สัก
5 ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
6 ลูกอม ลูกอม
7 ส้มโอเพชรสมุทร การนำเปลือกส้มโอมาปอกผิวให้เกลี้ยงนำมากวนโดยไม่ต้องคลุกน้ำตาลและห่อด้วยถุงพลาสติกร้อน โดยห่อเป็นแบบข้าวต้มมัด
8 เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์
9 เบญจรงค์ เบญจรงค์
10 เรือจำลอง เรือจำลอง

สินค้าโอทอป ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม