ข้อมูลตำบลบางแค อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางแค เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอัมพวา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองตาตั๋น หมู่ 2 บ้านวัดบางแคกลาง หมู่ 3 บ้านปากคลองวัว หมู่ 4 บ้านคลองบุญนาค หมู่ 5 บ้านปลายคลองบางแค หมู่ 6 บ้านวัดปรก หมู่ 7 บ้านปลายคลองบางแค

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว(นาฬิกา,เข็มขัด,ฯลฯ)

สถานที่

1. วัดบางแคกลาง
2. วัดปรกสุธรรมาราม
3. วัดสาธุชนาราม

โรงแรม
1 บ้านรักษ์น้ำริมคลอง 41/1 หมู่ 1 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทร : 08 1008 7778, 08 1857 2012 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 800 - 1,300 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกรอบ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เช่น กล้วยกรอบรสต่างๆ
2 กล้วยซ่อนงา กล้วยซ่อนงา
3 จักสานก้านมะพร้าว จักสานก้านมะพร้าว
4 ตะกร้าจักสานก้านมะพร้าว ตะกร้าจักสานก้านมะพร้าว
5 น้ำตาลมะพร้าวปลอดสาร น้ำตาลมะพร้าวปลอดสาร
6 ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
7 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำของตกแต่งได้อย่างสวยงาม มีประโยชน์มาก ฝีมือประณีต มีให้เลือกมากมาย เช่น นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
8 ส้มโอขาวใหญ่ (นางนงเยาว์ จันทร์รอด) ส้มโอขาวใหญ่
9 ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช) ส้มโอขาวใหญ่ (ปลอดสารพิษ)
10 ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
11 ส้มโอปลอดสารพิษ ส้มโอปลอดสารพิษ
12 ส้มโอปลอดสารพิษ (นายวินัย) ส้มโอปลอดสารพิษ
13 ไม้กวาดจากก้านทางมะพร้าว ไม้กวาดจากก้านทางมะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลบางแค อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางแค อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม