ข้อมูลตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองเส เดิมเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันป่าถูกโค่นทำลายเกือบหมดเหลืออยู่น้อยมาก ตำบลคลองเส เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอถ้ำพรรณรา มีหมุ่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งจูด หมู่ 2 บ้านนาแยะเหนือ หมู่ 3 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 4 บ้านปลายเส หมู่ 5 บ้านแพรกลาง หมู่ 6 บ้านด่านช้าง หมู่ 7 บ้านคลองสาย หมู่ 8 บ้านนาแยะใต้

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาบ้างเล็กน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา และ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กระเปียด ต.ไม้เรียง และ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 863 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนลาดยางสายทานพอ - ถ้ำพรรณรา ระยะทาง 7 กม.
2. ถนนลาดยางสายนาแยะเหนือ - บ้านเกาะขวัญ ระยะทาง 3 กม.
3. ถนนลาดยางโรงเรียนปลายเส - โรงเรียนประสาทน์ราษำณบำรุง ระยะทาง 2 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1. ถ้ำฤาษีสม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาดุกร้า ปลาดุกร้า
2 ไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจักสานจากดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

กลุ่มอาชีพสตรี
นครศรีธรรมราช