ข้อมูลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านส้องเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอเวียงสระ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองมาเป็นอำเภอเวียงสระ ตำบลบ้านส้องก็มาขึ้นอยู่กับอำเภอเวียงสระจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีเนื้อที่ 128.32 ตารางกิโลเมตร (80,199 ไร่)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ต.หัวยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จรด อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก จรด ต.เวียงสระ/ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลักทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ใช้

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางสายสุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช(ถนนหมายเลข 4009) และสายบ้านส้อง-นครศรีธรรมราช (ถนนหมายเลข 4015)

ผลิตภัณฑ์

เครื่องแกง,ไม้กวาด

สถานที่

1. วัดบ้านส้อง
2.วัดวิกรมประชาราม
3. สนง.ขนส่งจังหวัดสุราษฏร์ธานีสาขาเวียงสระ
4. สนง.ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานีสาขาเวียงสระ
5. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
6. น้ำตกธารทิพย์
7. สถานีอนามัยบ้านพรุเชง/บ้านเหนือคลอง
8.สำนักสงฆ์หนองชุมแสง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกธารทิพย์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม อยู่ในพื้นที่บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 17 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีถนนลาดยางเข้าถึง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องแกง ใช้เป็นเครื่องปรุงแกงส้ม/แกงคั่ว
2 เครื่องแกง เครื่องแกงสำเร็จรูป เช่น เครื่องแกงกระทิ, เครื่องแกงส้ม, เครื่องแกงป่า
3 แปรรูปขนมจากผลไม้พื้นเมือง กล้วยฉาบ ทุเรียนทอด มันทอด
4 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า
5 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี