ข้อมูลตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลนครยะลา ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา พ.ศ.2479 มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสะเตง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาได้ย้ายมาที่โรงเรียนซึ่งได้ก่อสร้างใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (ปัจจุบันคือศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา) และต่อมาในปี 2509 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนเขตเทศบาลนครยะลา พ.ศ.2509 ให้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีกเป็น 19 ตารางกิโลเมตร และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

พื้นที่

เทศบาลนครยะลาตั้งอยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ประมาณ 1,039 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษมสายเก่า 1,395 กิโลเมตร และสายใหม่ 1,084 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ เกษตรกรรม

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลนครยะลามีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 17,431 ราย มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ 500 สาย แยกเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 170 สาย ไฟฟ้าแสงจันทร์ 330 สาย อยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ประปา เทศบาลนครยะลา มีระบบประปาเป็นของตนเอง ประกอบด้วยสถานีสูบส่งน้ำ 2 สถานี ใช้น้ำจากแม่น้ำปัตตานี มีกำลังผลิต 13,400 ลบ.ม./วัน ความต้องการใช้น้ำ 9,935 ลบ.ม./วัน จำนวนผู้ใช้น้ำ 12,154 ราย

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลสะเตง ซึ่งก็คือตัวจังหวัดยะลาได้หลายทาง คือ
1. จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ถึงจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
2. จากอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายยะลา-ปัตตานี ผ่านอำเภอยะรัง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
3. จากอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายกะพ้อ-รามัน-ยะลา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
4. จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
5. จากอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางสายกาบัง-ยะหา-ยะลา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าบาติก,ผลิตภัณฑ์หอยประดิษฐ์

สถานที่

1. ศาลหลักเมือง
2. สนามโรงพิธีช้างเผือก
3. สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
4. ผังเมืองรวม
5. มัสยิดกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลหลักเมืองยะลา ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพยดาผู้เป็นเจ้าของสถานที่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง บริเวณโดยรอบจัดเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่นสวยงาม
2 สนามโรงพิธีช้างเผือก สวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกมีเนื้อที่ 70 ไร่ ประกอบด้วยสระน้ำ ศาลากลางน้ำ รูปปั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ล่าสุดเทศบาลนครยะลาได้สร้างสวนน้ำ เพื่อให้เยาวชนได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายกันด้วย
3 สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) สวนขวัญเมือง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง บนเนื้อที่ 207 ไร่ ประกอบด้วยทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ โขดหินจัดวางไว้อย่างเหมาะสมเลียบไปตามชายหาด และสวนสนที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่น

โรงแรม
1 ยะลา มายเฮ้าส์ 109 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 3870, 0 7321 3147 จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 290 - 650 บาท
2 ยะลา แกรนด์ พาเลซ 82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 5711-2 โทรสาร : 0 7321 6020 จำนวนที่พัก 109 ห้อง, ราคา 270 - 400 บาท
3 เกสท์เฮาส์ ซอยมะลิ ถนนผังเมือง 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทร : 0 7324 2307
4 เทพวิมาน โฮเต็ล 31-37 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2400, 0 7321 2796 จำนวนที่พัก 84 ห้อง, ราคา 200 - 380 บาท
5 โรงแรมปาร์ควิว 2-18 ถ.จงรัก 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 7001-9 โทรสาร : 0 7321 7010 จำนวนที่พัก 106 ห้อง, ราคา 420 บาท
6 โรงแรมผ่านฟ้า 348-350 ถ.สิโรรส ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2658 จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 150 บาท
7 โรงแรมยะลาชางลี 318 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7324 4338-44 โทรสาร : 0 7324 4599 จำนวนที่พัก 140 ห้อง, ราคา 400 - 1,800 บาท
8 โรงแรมยะลารามา 15-21 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2815 , 0 7321 2563 จำนวนที่พัก 132 ห้อง, ราคา 300 - 780 บาท
9 โรงแรมศรียะลา 16-22 ถ.ไชยจรัส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2299, 0 7321 2045, 0 7321 2342 โทรสาร : 0 7321 2170 จำนวนที่พัก 118 ห้อง, ราคา 180 - 350 บาท
10 โรงแรมอันอัน 32-36 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2216 จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท
11 โรงแรมฮั้ว อัน 352/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2771, 0 7321 2989 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 180 - 250 บาท
12 โรงแรมเมโทร ถนนรัฐกิจ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทร : 0 7321 2175
13 โรงแรมแสนสุข ถนนรัฐกิจ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทร : 0 7321 2307
14 โรงแรมโคล่า 15 ถ.คชเสนีย์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร : 0 7321 2208 จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 170 - 230 บาท

ร้านอาหาร
1 กวางตุ้ง อาหารจีน
2 กำปั่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-253282 อาหารพื้นเมือง
3 ซินซิน ถนนพิพิธภักดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-240278 อาหารจีน
4 ตะเกียง โทร.073-216103 อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
5 ต่วนโภชนา โทร.073-244316 อาหารมุสลิม
6 ธารา ถนนพิพิธภักดีใกล้โรงแรมยะลารามา โทร.073-212356 อาหารทะเล
7 บ้านคุณพ่อ โทร.073-244813 อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
8 ปาร์ควิวคาเฟ่ ภายในโรงแรมปาร์ควิว โทร.073-244760 อาหารสากล
9 ฟองเบียร์ โทร.073-214179 อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
10 มายเฮาส์คาเฟ่ ภายในโรงแรมมายเฮาส์ โทร.073-213147 อาหารสากล
11 รามาคาเฟ่ ภายในโรงแรมยะลารามา โทร.073-214578 อาหารสากล
12 ฮาลาลฟู๊ด โทร.073-211789 อาหารมุสลิม
13 เมโลดี้ โทร.073-241181 อาหารมุสลิม
14 แมนดารินคาเฟ่ โทร.073-214690 อาหารสากล
15 ไผ่หยก อาหารจีน
16 ไลลา ถนนพิพิธภักดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร.073-212434 อาหารมุสลิม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าปักจักรผ้าคลุมผม(ผ้าฮิญาบ)
2 ผ้าบาติก
3 จักสานพลาสติก
4 ไวน์ผลไม้ (กระเจี๊ยบ องุ่น สับปะรด) สุราแช่ ประเภทไวน์ผลไม้ (กระเจี๊ยบ องุ่น สับปะรด)
5 ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา) ขนมปั้นสิบ (ไส้ปลา)
6 ถั่วกรอบแก้ว ถั่วกรอบแก้ว
7 ทองพับทองม้วน ทองพับทองม้วน
8 ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ
9 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
10 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสูตรจาวมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสูตรจาวมะพร้าว
11 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
12 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม
13 ผ้าคลุมผมปักจักร ผ้าคลุมผมปักจักร
14 ผ้าบาติก เป็นการทำผ้าบาติกเพื่อตัดชุดสตรีและเสื้อสุภาพบุรุษ เสื้อเด็ก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ภาพติดฝาผนัง ฯลฯ
15 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
16 ผ้าปาเต๊ะ ผ้าปาเต๊ะ
17 หอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก หอยประดิษฐ์ และของที่ระลึก
18 หินอ่อนแกะสลัก หินอ่อนแกะสลัก
19 เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้
20 แกะหนังภาพนูน แกะหนังภาพนูน
21 โรตีกึ่งสำเร็จรูป โรตีกึ่งสำเร็จรูป
22 โรตีแช่แข็ง โรตีแช่แข็ง
23 ใบไม้สีทอง ใบไม้สีทอง
24 ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์กระเจี๊ยบ

สินค้าโอทอป ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา