ข้อมูลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนนั้นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานียังไม่มี ชาวบ้านข้ามแม่น้ำโดยการใช้แพเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งจะมีพวกกลุ่มอิทธิพลหนังตะลุง มโนราห์ หมอดู พวกเหล่านี้เลื่อมใสในทางไสยศาสตร์มากเชื่อกันว่าเมื่อข้ามแพนี้แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเสื่อมลงทันทีจะไม่ขลังเหมือนเก่า และทางข้ามแพนี้จะมีสิ่งอาถรรพณ์มากมาย จะสังเวยเอาชีวิตประชาชนปีละ 1 คน เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านจึงเรียกท่าแห่งนี้ว่า "ท่าสาป"

พื้นที่

ตำบลมีพื้นที่ประมาณ 13.48 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่รวมแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำปัตตานี บึง และคลองกำปั่น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และทุ่งนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะเตงนอก และตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะเตงนอก และตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้เก่ การทำสวนยางพารา สวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางรถยนต์และทางน้ำ ทางรถยนต์มีถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม

ผลิตภัณฑ์

หัวกรงนก, ส้มแขกแช่อิ่ม

สินค้าโอทอป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง ยะลา