ข้อมูลตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเปาะเส้งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2373 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา เป็นที่ราบและมีเนินเขา คำว่า "เปาะเส้ง" เพี้ยนมาจากคำว่า "พ่อไอเสง" เล่ากันว่า ในตำบลนี้มีครอบครัวชาวจึนอยู่ครอบครัวหนึ่ง มีลูกชายชื่อ "เบอเสง" สามีภรรยาคู่นี้ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ราษฎรที่มาหาของป่าและตัดไม้นำไปขาย จะมาขอน้ำดื่มและหยอกเย้าเล่นกับลูกชายเสมอ จนเป็นคำกล่าวกันติดปากเมื่อพบกันว่า "ไปบ้านพ่อของไอเฮง" "ไปดื่มน้ำบ้านพ่อไอเฮง" ภาษามลายูพื้นเมืองจะพูดว่า "เปาะบือเฮง" และเพี้ยนมาเป็น "เปาะเส้ง" จนทุกวันนี้

พื้นที่

เป็น 1 ใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองยุลา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยะลาไปทางทิศตะวันตก 9 กิโลเมตร มี 4 หมู่บ้าน ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2540 พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ จรด ตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก จรด ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวนยางพารา ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ประจำบ้านเข้าถึงทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์สาธารณสุขหมู่บ้านด้วย

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 สายยะลา-สามแยกนาเกตุ ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอเมืองยะลา ถึงอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

สถานที่

สุสานที่ฝังศพเจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ 1

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุสานฝังศพเจ้าเมืองยะลา เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน ได้มีพิธีฝังศพเจ้าเมืองยะลา ณ สุสานมัสยิดยาแมะลางา หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง โดยบริเวณหลุมผังศพจะมีหินอ่อนที่นำมาจากประเทศตุรกี มีความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 200 เซนติเมตร วางอยู่พื้นดินเพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ฝังศพ

สินค้าโอทอป ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง ยะลา