ข้อมูลตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของตำบลสะเตงนอก เมื่อก่อนพื้นที่ของตัวเมืองยะลามีชื่อเรียกว่าสะเตง และมีพื้นที่กว้างใหญ่มากยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของ ต.สะเตงนอกออกมาส่วนหนึ่งและพื้นที่ส่วนหนึ่งจะอยู่วงข้างในเรียกว่า สะเตงในหรือสะเตง ส่วนพื้นที่ที่แบ่งจากสะเตงที่อยู่วงนอกเรียกว่า สะเตงนอกซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ในปัจจุบันตำบลสะเตงนอกมีจำนวนประชากรมาก จึงได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มเป็น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ประมาณ 3 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.5 พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบเนินสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และบางหมู่บ้านได้ถูกกำหนดเป็นเขต

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต เขาตูม อ ยะรัง จ ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต บุดี, อบต บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต วังพญา อ รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 5,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

หมวกกะปิเยาะ,โรตีกรอบวัชรา

สถานที่

1. วัดตรีมิตร
2. วัดเวฬุวัน
3. วัดสวนใหม่
4. วัดหลักห้า
5.ศูนย์ดะวะห์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนมิ่งเมือง หมู่ที่3 ตำบลสะเตงนอก

โรงแรม
1 ถนนปารามีแต - ตือเบาะ หมู่ที่12 ต.สะเตงนอก 200 ถึง 400 บาท
2 Sp ถนนร่มเกล้า ม.6 ต.สะเตงนอก 200 - 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ข้าวแกงเมืองลุง ถนนปารามีแต-ตือเปาะ หมู่ท่ 10 ต.สะเตงนอก อาหารข้าวแกงสรเด็ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลากระพงทุบ
2 ชุดพื้นเมือง ชุดพื้นเมือง
3 ผ้าฝ้าย ปลอกหมอน มีหลายขนาดตามแบบ หลายลาย เนื้อผ้านุ่ม
4 ยางพารา ยางพารา
5 ยางพารา
6 หมวกกะปิเยาะ ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ เป็นสินค้าประเภทสวมบนศรีษะ ในโอกาสประกอบศาสนกิจ (ชาวมุสลิม) ทำด้วยผ้ามีการออกแบบลาดลายอย่างสวยงามตามความต้องการ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
7 หมี่เบตง หมี่เบตง
8 โรตีกรอบวัชรา โรตีกรอบวัชรา

สินค้าโอทอป ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง ยะลา