ข้อมูลตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเบตง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์

กาแฟโบราณ

สถานที่

1. วัดพุทธาธิวาส

โรงแรม
1 ซัมไทม์ รีสอร์ท 60-70 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7324 5612 จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 600 - 800 บาท
2 มายเฮ้าส์ โฮเต็ล 27 ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0525-6 จำนวนที่พัก 63 ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท
3 ริเวอร์อินน์ รีสอร์ท 111/113 ซ.12 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 4175-6 จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 600 - 700 บาท
4 ศรีเจริญ โฮเต็ล 29 ถ.จิรจินดา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0537 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 220 - 420 บาท
5 ฮอลิเดย์ ฮิลล์ 50-58 ถ.ภักดีดำรงค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1180 จำนวนที่พัก 71 ห้อง, ราคา 500 - 600 บาท
6 เบตง โฮเต็ล 13/6 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1231 จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 120 - 250 บาท
7 เบตงซิตี้ พลาซ่า 6 หมู่ 3 ถ.ธรรมวิถี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0441-3 จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 300 - 800 บาท
8 เพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท 68/1 ถ.รัตนเสถียร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1501, 0 7324 5938 จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 580 - 720 บาท
9 โรงแรมคาเธ่ย์ เบตง 18 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0996-9 จำนวนที่พัก 99 ห้อง, ราคา 500 - 620 บาท
10 โรงแรมฟ้าอันรุ่ง 113/1-2 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1403 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 120 - 220 บาท
11 โรงแรมศรีเบตง 2-4 ถ.ธรรมวิถี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0188 จำนวนที่พัก 111 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท
12 โรงแรมเบตงเมอร์ลิน 33 ถ.ฉายาชวลิต ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0222-40 โทรสาร : 0 7323 1357 จำนวนที่พัก 190 ห้อง, ราคา 875 - 3,600 บาท
13 โรงแรมเมโทร 8/2 ถ.จันทโรทัย 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0741 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
14 โรงแรมแกรนด์วิว 30-34 ถ.แกรนด์วิลล่า 2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7324 5510-6 โทรสาร : 0 7324 5519 จำนวนที่พัก 86 ห้อง, ราคา 690 - 750 บาท
15 โรงแรมแจ๊คกี้ชาน 226 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 0710 จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
16 โรงแรมแสงฟ้า 9-11 ถ.รัตนเสถียร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1195 จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 110 - 200 บาท
17 ไทย โฮเต็ล 44/4 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7323 1036 จำนวนที่พัก 81 ห้อง, ราคา 200 - 350 บาท
18 ไนท์ รีสอร์ท 398/50 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร : 0 7324 5620-4 จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 800 - 2,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะลามะพร้าว กะลามะพร้าว
2 กาแฟเบตง กาแฟเบตง
3 กาแฟโบราณ ผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณ ทำจากกาแฟแท้ ๆ ไม่สิ่งอื่นเจือปน มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม อร่อย
4 กาแฟโบราณ กาแฟโบราณ
5 ขนมดอกจอก ขนมดอกจอก
6 ซินซิงชาหลินจือ ซินซิงชาหลินจือ
7 ส้มแขกกวน ส้มแขกกวน
8 หมี่เหลืองเบตง หมี่เหลืองเบตง

สินค้าโอทอป ตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา