ข้อมูลตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเบตง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์

กาแฟโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลเบตง อำเภอเบตง ยะลา