ข้อมูลตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเนาะแมเราะ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลยะรม ต่อมาได้แยกออกจากตำบลยะรมมาจัดตั้งเป็นตำบลตาเนาะแมเราะ แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก 4 หมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้ คำว่า “ตาเนาะแมเราะ” มาจากภาษายาวี แปลเป็นภาษาไทยว่า “ดินแดง”

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลตาเนาะแมเราะ พื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาเตี้ยสลับสูง มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านทุกหมู่บ้าน สภาพอากาศชื้น ร้อน และฝนตกเกือบตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม (ทำสวนยางพารา, สวนผลไม้)
อาชีพเสริม การทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ กทำประมงน้ำจืด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,800 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 151 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดิน สาย 410 จากจังหวัดยะลา- ตำบลตาเนาะแมเราะ ระยะทาง 133 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มโชกุน,ไก่พันธุ์เบตง, ผักน้ำ, เฉาก๊วย, ผ้าบาติก, กาแฟโบราณ

สถานที่

1) วัด 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
2) มัสยิด 3 แห่ง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
4) โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
5) สถานีอนามัยประจำตำบล 4 แห่ง
6) ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
7) ที่ทำการหมู่บ้าน 7 แห่ง
8) บ่อน้ำร้อนและอุโมงค์ปิยะมิตร
9) น้ำตกลินทสร
10) น้ำตกวันวิสาห์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นที่ทำการทหารและป้องกันการสู้รบของอดีต จคม. ต่อมา พ.ศ. 2529 ได้ออกมาร่วมพัฒนาชาติไทย จึงได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมป่าธรรมชาติ และมหัศจรรย์ของอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งจารึกเป็นประวัติศาสตร์แล้ว
2 บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสำคัญของตำบลแช่ไข่สุกภายใน 7 นาที พื้นที่บริเวณกว้างประมาณ 40 ไร่ มีทั้งบ้านพักและร้านค้าต่าง ๆ พร้อมสถานีตำรวจตำบล เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาความสงบในพื้นที่ด้วย

โรงแรม
1 ไอร์แลนด์รีสอร์ท ม.2 บ้านปิยะมิตร คืนละ 350 บาท ห้องพักรวม

ร้านอาหาร
1 บ่อปลา กม.7 บ้าน กม.7 ม.4 อาหารตามสั่ง
2 ห้องอาหารบ่อน้ำร้ ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟมาลา กาแฟมาลา
2 ส้มโชกุน
3 ส้มโชกุน ผลิตภัณฑ์ส้มโชกุน เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี เปลือกเป็นสีเหลืองแดง ปอกง่าย มีน้ำมาก รสชาติหวานอมเปรี้ยว อร่อย มีกลิ่นหอม
4 หัตถกรรมใบยาง หัตถกรรมใบยาง
5 เสื้อเชิตบาติก เสื้อเชิตบาติก
6 ไก่พันธุ์เบตง ไก่เบตงเป็นไก่ที่มีการเลี้ยงได้ดี เฉพาะ อ.เบตง เนื้อไก่เบตงเป็นเนื้อที่นุ่ม ไม่ค่อยมีไขมัน รสชาดอร่อย เป็นอาหารจานเด็ดที่ขึ้นชื่อของ อ.เบตง

สินค้าโอทอป ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ยะลา