ข้อมูลตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีชื่อว่าตำบลฮาลา อยู่ในอำเภอยะรม ในสมัยอดีต ซึ่งชาวหมู่บ้านฮาลา เป็นชาวมลฑลปัตตานีได้ลี้ภัยการเมืองอพยบมาอาศัยในป่าลึก สมัย รัชกาลที่ 5 ต่อมาได้มีการอพยบอีกในปี 2495 เพราะได้รับการคุกคามจากโจรคอมมิวนิสต์มาลายา ทางราชการจึงได้อพยบชาวบ้านฮาลามาอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำปัตตานี ส่วนที่มาของชื่อตำบลอัยเยอร์เวง นั้น “เวง” เดิมเป็นชื่อของชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี บริเวณกิโลเมตรที่ 29 ถนนสายยะลา-เบตง โดยมักจะเป็นที่พักของผู้เดินทาง (มีเพียงบ้านหลังเดียวในสนัยนั้น) สวนคำว่า “อัยเยอร์” เป็นภาษามาลายูแปลว่า สายน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล "อัยเยอร์เวง"

พื้นที่

ตำบลอัยเยอร์เวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเบตง 32 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยะลา 100 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 476,875 ไร่หรือ 818.72 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อ.ปึงกาลันชูลู และอ.ชูลูเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฮูลูเปรัค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และอ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย และอ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวนผัก ไม้กวาดดอกหญ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,981 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสาย 410 ระยะทางจากจังหวัดยะลา ถึง ตำบลอัยเยอร์เวง ระยะทาง 100 กิโลเมตร (ทางสายเก่า)

ผลิตภัณฑ์

ผักน้ำ

สถานที่

1) อบต.อัยเยอร์เวง
2) ป่าบาลาฮาลา
3) บ่อน้ำพุร้อนนากอ
4) น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
5) หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10
6) หมู่บ้านฮารา
7) นิคมสร้างตนเองอำเภอเบตง
8) หน่วยพิทักษ์ป่าพระปรมาภิไท ส่วนที่ 2 ป่าบาลา-ฮาลา
9) ร.ร บ้านอัยเยอร์เวง
10) ร.ร. บ้านใหม่วันครู (2503)
11) ร.ร บ้านวังใหม่
12) ร.ร บ้านธารมะลิ
13) น้ำตกสอยดาว ม.7
14) น้ำตกสายมาเลย์ ม.8
15) น้ำตกนากอ ม.9
16) น้ำตกช่องแคบ ม.1
17) น้ำตกละอองรุ้ง
18) น้ำตกหินขาว
19) จุดชมวิว ทะเลหมอก ม.6
20) วัดพุทธมงคล
21) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปากคลองฮาลา ปากคลองฮาลาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบางลาง ,เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า บาลา-ฮาลา และเขตอบต.อัยเยอร์เวง มีความสมบูรณ์ของป่ามาก มีเสือ กระทิง นกกระหัง และสัตว์อนุรักษ์มากมาย มีพันธ์ไม้แปลกๆมากมาย ชนเผ่าซาไกที่อยู่ป่าจริงๆก็ยังมีอยู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ต้องป้องกันรักษาและศึกษา เพื่ออนุชนรุ่นหลัง
2 หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 เป็นหมู่บ้านหมู่ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่มีบรรยากาศเย็นตลอดปี มีต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้, น้ำตกในบริเวณ ,ที่พักตากอากาศ ,หมอฝังเข็มรักษาโรค ,สมุนไพร,อาหารจีนและติดป่าบาลา-ฮาลา เหมาะแก่การท่องเที่ยวและเข้าค่ายอย่างยิ่ง
3 น้ำพุร้อนบ้านนากอ บ่อน้ำร้อนนากอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง มีแผนการก่อสร้างอาคารที่พักแบบศิลปมาลายู ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย
4 น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 ชั้นที่1 สูงเกินบรรยาย น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็น้ำตกเปิดใหม่ ที่มีความสูงและธรรมชาติที่สวยงาม มี 5ชั้น ชั้นที่ 1,2 อยู่หมูที่ 2 บ้าน กม. 32 ริมถนนสายยะลาเบตง บริเวณ กิโลเมตรที่ 33 ระยะทาง 3,000 เมตร และชั้นที่ 3,4,5 อยูที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่
5 ทะเลหมอกที่เขาไมโคร ที่จุดชมวิวเขาไมโครเวฟมีทะเลหมอกให้ชมทุกเช้าตั้งแต่5.00-9.30 น.เป็นจุดดูดาว มีถนนลาดยางถึงที่ โดยระยะทางห่างจากถนนสาย 410 บริเวณ กม.33 ทางเข้าบ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง 5,000 เมตร
6 น้ำตกละอองรุ้ง น้ำตกละอองรุ้ง เป้นน้ำตกที่กั้นระหว่างตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตงกับตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ปัจจุบัน อยู่ในการบริการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติบางลาง มีหลายชั้น มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำโดยเฉพาะ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลย์ อยู่ริมถนนสายทางที่ 410 ยะลา-เบตง กม.ที่ 40 ติดทะเลสาปธารโต
7 น้ำตกนากอเล็ก เป็นน้ำตกเล็กๆที่บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนากอ เป็นแหล่งเล่นน้ำก่อนลงแช่บ่อน้ำร้อน
8 น้ำตกโต๊ะโม๊ะ น้ำตกกโต๊ะโม๊ะเป็นน้ำตกที่กั้นระหว่างอำเภเบตงที่ตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต มีความเป็นธรรมชาติ 100 % เพราะอยู่ในป่าบาลา-ฮาลา เดินทางโดยเรือจากเขื่อนบางลาง หรือเส้นทางสายบ้านสันติ อยู่ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติบางลาง
9 น้ำตกเฉลิมฯ9 ส่วนที่ 2 น้ำตกวังใหม่ เป้นน้ำตกเชิงสวนสาธารณะ ห่างเส้นทาง เบตง-คอกช้าง-ยะลา สายโยธาธิการ 900 เมตร เป็นที่พักริมทาง สำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเบตง เมืองในหมอกดอกไม้งาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียน ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้แก่ชาวตำบลอัยเยอร์มากเพราะทุเรียนในตำบลอัยเยอร์เวงมักจะออกผลผลิตช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ อาจจะเป็เพราะพื้นที่สูงอากาศเย็นทำให้ได้ราคาและสามารถส่งออกมาเลเซียได้มาก ทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรองจากยางพารา
2 ผักน้ำ
3 ลองกอง ลองกองเป็นผลไม้ที่ปลูกมากในตำบลอัยเยอร์เวง รองจากทุเรียนและยางพารา มีรสชาดหวานชื่นใจ เพราะปลูกในที่สูงและอากาศดี มีจำหน่ายตามฤดูการ
4 ส้มโชกุน ส้มโชกุนเป็นผลไม้เศรษฐกิจจังหวัดยะลาและอำเภอเบตง เพราะมีรสชาดหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบไม่มีกาก มีโภชนาการสูง ในตำบลอัยเยอร์เวงฏ็ส้มโชกุนก็เป็นหนึ่งในผลิคภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ยะลา