ข้อมูลตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

“ตาเนาะปูเต๊ะ” เพราะคนเฒ่าคนแก่เล่ากันต่อ ๆ มาว่า ก่อนนี้พื้นที่ของตำบลในหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าเขามีช้างป่าตัวหนึ่งลงเล่นน้ำในลำธารจนน้ำเป็นโคลนและดินในบริเวณนั้นเป็นสีขาว เมื่อช้างตัวนั้นขึ้นจากน้ำ และนอนกลิ้งไปมาบนดิน แล้วดินสีขาวที่ติดตัวมาก็ติดตามต้นไม้ใบไม้บริเวณนั้นด้วย จนเป็นสีขาวทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า “ตาเนาะปูเต๊ะ” ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า “ดินขาว” เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของบ้านตาเนาะปูเต๊ะมีสภาพเป็นดินขาว จึงเรียกว่า บ้านตาเนาะปูเต๊ะมาจนถึงทุกวัน

พื้นที่

มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ 6 หมู่บ้าน และเป็นที่ราบเชิงเขา 4 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านก้าวหน้า หมู่บ้านปานกลาง หมู่บ้านผลการสำรวจ จปฐ. ไม่ผ่าน
เกณฑ์เรื่องรายได้ จำนวน ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง และตำบลบือมัง อำเภอรามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,787 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 125 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองยะลา 25 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำดอกดาหลา

สินค้าโอทอป ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา ยะลา