ข้อมูลตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขื่อนบางลาง ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ2538
ประชาชนนบถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 70 - 30 ตำบล ตำบลเขื่อนบางลาง ได้ตั้งอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอำเภอบันนังสตา ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ควนภูเขา และเป็นลักษณะเนินสูงลาดชัน และตอนล่างจะเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างมีพื้นที่ทั้งหมด 82.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,600 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 160 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวเมืองยะลาสามารถใช้เส้นทางถนนพิพิธภักดี ถึงวงเวียนศาลหลักเมืองยะลาเข้าสู่ถนนสุขยางค์มุ่งตรงสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 410 เส้นทางหลวงยะลา - เบตง ผ่านกิ่งอำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตาจากอำเภอบันนังสตาประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีบางลาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงตำบลเขื่อนบางลาง

ผลิตภัณฑ์

หมวกกะปิเยาะ,เขื่อนบางลาง

สถานที่

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนบางลางฯ
2) หน่วยสาธิตสหกรณ์การเกษตรเขื่อนฯ
3) หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนฯ
4) เขื่อนบางลาง

โรงแรม
1 บ้านพักกฤษณา เขื่อนบางลาง โทร.073-281063 โทรสาร.073-281069 มีจำนวน 8 ห้อง 2 ห้องนอน ห้องโถง มีน้ำร้อน - เย็น ทีวี ตู้เย็น พักได้ห้องละ 4 คน
2 บ้านพักรับรองจำปา เขื่อนบางลาง โทร. 073-281063 โทรสาร.073-281069 อัตราห้องละ 1,400 คนพักได้ 4 คน อัตราห้องละ 1,000 บาท
3 บ้านพักรับรองพิกุล 1 เขื่อนบางลาง โทร.073-281063 โทรสาร. 073-281069 1 หลัง มี 4 ห้องนอน ห้องที่ 1 มี 3 เตียง ห้องที่ 2 มี 5 เตียง

ร้านอาหาร
1 ครัวบางลาง เขื่อนบางลาง โทร.073-281069 บริการอาหาร ดังนี้ 1.อาหารบุฟเฟ่2. อย่างท่านละ 55 บาท3. อย่างท่านละ 80 บาท4. อย่างท่านละ 110 บาท5. อย่างท่านละ 140 บาท อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกกะปิเยาะ ลักษณะเป็นหมวกกลมส่วนมากมีสีขาว ปักลวดลายเป็นลายดอก มีหลายลวดลาย

สินค้าโอทอป ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ยะลา