ข้อมูลตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่หวาด ขื่อของตำบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาดได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกที่บ้านโต ในขณะนั้นน้ำได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเขื่อนบางลาง คนทั่วไปเรียกว่าแม่หวาด เมื่อจัดตั้งตำบล จึงตั้งชื่อว่าตำบลแม่หวาด ต่อมาในปี 2518 ตำบลแม่หวาดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอธารโต แยกตำบลแม่หวาดออกเป็นตำบลแม่หวาด ตำบลบ้านแหร ตำบลคีรีเขต
ตำบลธารโต

พื้นที่

ตำบลแม่หวาดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบน้อย อุดมสมบูรณ์มีฝนตกชุกตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.นราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เบตง จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ประมงน้ำจืดบริเวณทะเลสาบธารโต/ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,236 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 19 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางหลวงแผ่นดิน สาย 410 ยะลา - เบตง

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า,ป่าฮาลา-บาลา

สถานที่

1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่หวาน
3) ทะเลสาบธารโต
4) น้ำตกคอกช้าง
5) น้ำตกละอองรุ้ง
6) ป่าบาลา-ฮาลา
7) สำนักงานเทศบาลตำบลคอกช้าง
8) อุโมงโจรจีนวังไทร
9) วัดดอกช้าง
10) วัดตาพะเยา
11)วัดคงคานิมิต

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ทะเลสาบธารโต เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนบางลาง พื้นที่ครอบคลุมอำเภอธารโต จดจังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งปลาน้ำจืด ศึกษาธรรมชาติทางน้ำ
2 ป่าฮาลา-บาลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นป่าดงดิบบริสุทธิ์ของประเทศ เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าที่หายาก เช่น เสือ กระทิง นกเงือก และสัตว์ตามธรรมชาตินานาพันธุ์ บริเวณป่าเหนือทะเลสาบธารโต จดอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นอกจากนั้นยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเงาะป่าพื้นเมือง
3 น้ำตกคอกช้าง เป็นแหล่งน้ำตกที่สวยงามอยู่ริมถนนคอกช้าง ในเขตเทศบาลคอกช้าง ขณะนี้เทศบาลคอกช้างกำลังปรับปรุงทางเข้าออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกในการเข้าชม พักผ่อน
4 น้ำตกละอองรุ้ง เป็นน้ำตกที่อยู่ริมทางหลวงสาย 401 สายยะลา-เบตง อยู่ในความดูแลของวนอุทยานเขื่อนบางลาง เป็นสถานที่พักผ่อน

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวริมธาร หมู่ 7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต โทร.037-280129 อาหารตามสั่ง
2 ร้านน้อย ม.1 ต.ธารโต อาหารตามสั่ง
3 ร้านบัวตอง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต โทร.073-219519 อาหารตามสั่ง
4 ร้านลองแล ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต โทร.073-289579 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหินฉาบ กล้วยหินฉาบ
2 กล้วยหินทอดกรอบ,กรอบแก้ว, กรอบเค็ม กล้วยหินทอดกรอบ,กรอบแก้ว, กรอบเค็ม
3 ขนมดอกจอก ขนมดอกจอก
4 ข้าวตังหน้าไก่หยองหน้าธัญพืช ข้าวตังหน้าไก่หยองหน้าธัญพืช
5 ปลาส้มคอกช้างตราคุณดาว ปลาส้มคอกช้างตราคุณดาว
6 ผ้าคลุมผมสตรี ผ้าคลุมผมสตรี
7 ไข่เค็มป้าอี้ด ไข่เค็มป้าอี้ด
8 ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทำจากดอกหญ้ารวมกัน ด้วยเชือกไนล่อนหลากสี ขนาดยาวประมาณ 80 ซ.ม.

สินค้าโอทอป ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต ยะลา