ข้อมูลตำบลยะหา อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2411 เดิมหมู่บ้านนี้มีต้นขี้เหล็กขึ้นอยู่มาก เรียกได้ว่าเป็นดงขี้เหล็ก ในยุคแรกชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่ได้ถางดงขี้เหล็กทิ้ง เพื่อการอยู่อาศัยและเพาะปลูก แต่ต่อมาก็มีต้นขี้เหล็กขึ้นมาอีกประปราย ซึ่งต้นขี้เหล็กนี้เองเป็นที่มาของชื่อตำบล เนื่องจากคำในภาษายาวีเรียกต้นขี้เหล็กว่า "ยะหา"

พื้นที่

พื้นที่เป็นพื้นดินสูง ๆ ต่ำ ๆ ระหว่างเนินดินเป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา สวนยางพารา สวนผลไม้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16,896 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 15,599 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นภูเขาและที่สาธารณะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำสวนผลไม้ ทำนา และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

1. มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
2. มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
3. มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ออกจากจังหวัดยะลา ใช้เส้นทางสายยะลา-ยะหา ผ่านสามแยกบ้านเนียง, ตำบลบาโงยซิแน ก็จะเข้าสู่ตำบลยะหา ในเขตอำเภอยะหา ระยะทาง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ,ศาลาดูดวงจันทร์,หัตถกรรมไม้

สถานที่

1. ศาลาดูดวงจันทร์
2. วัดยะหาประชาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลาดูดวงจันทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวของตำบลยะหา เป็นสถานที่สำหรับดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดของการถือศีลอดซึ่งเป็นข้อบัญญัติในศาสนาอิสลามเป็นประจำทุกปี ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมปั้นขลิบ ขนมปั้นขลิบ
2 ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวสารที่สีด้วยมือ โดยสั่งข้าวเปลือกมาจากจังหวัดพัทลุง เมื่อสีแล้วจึงนำมาบรรจุถุงเพื่อจำหน่าย
3 ทุเรียนกวน ทุเรียนกวน
4 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
5 ผ้าคลุมผมสตรี ผ้าคลุมผมสตรี
6 หัตถกรรมไม้ไผ่ หัตถกรรมไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลยะหา อำเภอยะหา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยะหา อำเภอยะหา ยะลา