ข้อมูลตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านบาโงยซิแน เดิมชื่อกำปงบือแน แปลว่าต้นข่อย ชนดั้งเดิมเป็นมุสลิมซึ่งมาจากถิ่นอื่น เช่น ไทรบุรี โกตาบารู และจังหวัดปัตตานี โดยตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มชื่อต่าง ๆ ยึดอาชีพในการทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

พื้นที่

ตำบลบาโงยซิแน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหาเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,576 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนผลไม้
อาชีพรอง ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,100 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอยะหาถึงตำบลบาโงยซิแนมีถนนลาดยางตลอดเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และมีรถโดยสารประจำทางให้บริการตลอดวัน โดยใช้เวลาเดินทางจากอำเภอถึงตำบลบาโงยซิแน ประมาณ 10 นาที และจากตัวจังหวัดเดินทางถึงตำบลบาโงยศิแนได้ 2 วิธี คือ โดยรถโดยสารประจำทางและรถแท็กซี่

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบฟักทอง กล้วยอบน้ำผึ้ง

สถานที่

1. น้ำตกเซาะลาตอ 2. ภูเขาหัวล้าน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเซาะลาตอ เป็นน้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนภายในท้องถิ่น จะมีผู้คนมาเที่ยวมากในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงปิดเทอม
2 ภูเขาหัวล้าน เป็นภูเขาหินทั้งเขา มีลักษณะสวยงาม แปลกตา จะมีคนมาเที่ยวช่วงเย็น เนื่องจากอากาศไม่ร้อน แต่ในช่วงกลางวันอากาศจะร้อน เนื่องจากเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้

ร้านอาหาร
1 ร้านจานใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ยะหา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม ลักษณะเด่นคือจะ เสริฟอาหารด้วยจานขนาดใหญ่
2 ร้านอยุธยา หมู่ที่ 2 ต.ยะหา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
3 ร้านอ่าว หมู่ที่ 2 ต.ยะหา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
4 ร้านเซ็งโภชนา หมู่ที่ 2 ต.ยะหา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
5 ร้านแฉะ หมู่ที่ 2 ต.ยะหา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม บรรยากาศร่มรื่น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 บุหงาปืองาเต็ง
2 กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
3 กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
4 ขนมบอระเพ็ด ขนมบอระเพ็ด
5 ข้าวเกรียบฟักทอง เป็นข้าวเกรียบที่ทำจากฟักทอง หลังจากผ่านกระบวนการแล้วจึงนำมาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อจำหน่าย มีทั้งข้าวเกรียบดิบที่ยังไม่ทอดและข้าวเกรียบที่ทอดเสร็จแล้ว
6 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม

สินค้าโอทอป ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา ยะลา