ข้อมูลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2465 รัฐบาลสยามได้จัดระบบการปกครองหัวเมืองมลายูเสียใหม่ โดยแบ่งเป็น 7 หัวเมือง และให้ขึ้นกับมณฑลปัตตานี ต่อมาเมืองโกตาบารูได้กลายเป็นอำเภอโกตาบารูขึ้นกับจังหวัดยะลา (พ.ศ.2474) ทางการได้แต่งตั้ง "ต่วนกาลูแป" เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอโกตาบารู ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงอรรถสิทธิสุนทร" ปัจจุบันยังมีลูกหลานเจ้าเมืองหลงเหลืออยู่โดยใช้นามว่า "ต่วน" โกตาบารูเป็นอำเภอสังกัดจังหวัดยะลาจนถึง พ.ศ. 2481 จึงได้เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็น "รามัน" ตามเดิม เหตุผลเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การค้าขายและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ในตำบลมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น ไฟฟ้า โทรทัศน์ ประปา และไปรษณีย์ เป็นต้น

การเดินทาง

การคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดินสายยะลา-รามัน จากอำเภอเมืองยะลา ถึง ตำบลโกตาบารู ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และจากอำเภอรามัน ถึง ตำบลโกตาบารู โดยใช้เส้นทางเดียวกัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหวนประดับอัญมณี

สถานที่

1. สุสานโตะนิ
2. น้ำตกโต๊ะแซะห์
3. แหล่งที่อยู่ของนกกระยางขาว

ร้านอาหาร
1 ร้านกบ (ไทย) ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
2 ร้านนิเมาะโภชนา ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
3 ร้านย๊ะโภชนา ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
4 ร้านลีโภชนา ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
5 ร้านสงขลาโภชนา ถนนสายโกตาบารู-ไม้แก่น อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
6 ร้านฮาซัน ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม
7 ร้านเจ๊ะนิง ถนนสายยะลา-รามัน อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลูกหยีกวน ลูกหยีกวน
2 แหวนประดับอัญมณี เป็นแหวนซึ่งทำจากเงิน นาค หรือทอง โดยมีลวดลายหลากหลายรูปแบบและประดับด้วยอัญมณีต่าง ๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับของตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สินค้าโอทอป ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน ยะลา