ข้อมูลตำบลเกะรอ อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

"เกะรอ" มาจากคำว่า "กือรอ" ซึ่งแปลว่า "ลิง" โดยเมื่อสมัยก่อนบริเวณแถบนี้เป็นป่าทึบ เป็นที่อยู่อาศัยของลิง คนที่ตั้งชื่อเกะรอนี้ได้อพยพมาจากประเทศมาเลเซีย และได้แต่งงานกับคนเกะรอ

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ ลักษณะเป็นลูกคลื่น ระหว่างเนินจะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขัง เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าว โดยที่ราบบนเนินใช้ปลูกบ้านเรือนและทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาเยาะมาตีอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าธง, ต.อาชอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำนา เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,205 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางรถยนต์สายยะลา-กะพ้อ จากตัวจังหวัดสู่ตำบลเกะรอ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลาดยางทั้งสาย

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ

สถานที่

1. โรงเรียน
2. อบต.
3. มัสยิด
4. ฝายปาแตรายอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหักมุกฉาบ เป็นกล้วยฉาบที่ใช้กล้วยหักมุกมาทำ มีทั้งแบบฉาบน้ำตาลและฉาบเนย ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
2 ผ้าคลุมสตรี ผ้าคลุมสตรี
3 ผ้าบาติก ผ้าบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน ยะลา