ข้อมูลตำบลบาโงย อำเภอรามัน ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากพื้นที่ตำบลบาโงยเป็นเนินสูง ชาวบ้านจึงเรียว่า "บาโงย" ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และใช้เป็นชื่อของตำบลจนทุกวันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 473 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดยะลา โดยรถยนต์ประจำทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และเส้นทางจากที่ว่าการอำเภอรามัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหวนประดับอัญมณี

สถานที่

1. โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
2. โรงเรียนบ้านบาโงย
3. สถานีอนามัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
5. มัสยิด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปใบไม้สีทอง กรอบรูปใบไม้สีทอง
2 นาฬิกาผ้าบาติก นาฬิกาผ้าบาติก
3 ปักเลื่อมผ้าคลุมผม และเครื่องแต่งกาย ปักเลื่อมผ้าคลุมผม และเครื่องแต่งกาย
4 แหวนประดับอัญมณี เป็นแหวนซึ่งทำจากเงิน นาค หรือทอง โดยมีลวดลายหลากหลายรูปแบบและประดับด้วยอัญมณีต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับของตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สินค้าโอทอป ตำบลบาโงย อำเภอรามัน ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาโงย อำเภอรามัน ยะลา