ข้อมูลตำบลบาละ อำเภอกาบัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นตำบลหนึ่งในความรับผิดชอบของอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สันนิฐานว่า คำว่า “บาละ” มาจาก
ภาษายาวี “บาเลาะ” แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบาละ หมู่ 2 บ้านคลองน้ำใส
หมู่ 3 บ้านหินลูกข้าง หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา หมู่ 5 บ้านสี่สิบ หมู่ 6 บ้านใหม่ หมู่ 7 บ้านคลองปุด หมู่ 8 บ้านคลองขิง
หมู่ 9 บ้านคลองพี หมู่ 10 บ้านเมาะยี

พื้นที่

ติดกับอำเภอกาบัง ห่างจากตัวอำเภอกาบัง ประมาณ 10 กม. เนื้อที่ประมาณ 352 ตร.กม.
เป็นที่ราบเชิงเขา บางหมู่บ้านติดชายแดนประเทศมาเลเซีย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด แกะ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,350 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 335 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสาย 1010 บันนังดามา – บ้านบาละ (ลาดยางตลอดสาย)

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
2) วัดบ้านบาละ
3) โรงเรียนบ้านบาละ
4) โรงเรียนบ้านลาแล
5) โรงเรียนบ้านคชศิลา
6)โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
7) พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ
8) น้ำตกคลองปุด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณบ้านสี่สิบ เป็นเรือพาย ขนาดความกว้าง 1 เมตร และยาวประมาณ12 เมตร จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยมีกำนันขุนอุตส่าเป็นหัวหน้า ตั้งอยู่ที่บ้านสีสิบ หมู่ที่ 5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

ร้านอาหาร
1 ร้านคุณกลอย บ้านคชศิลา ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
2 ร้านคุณประสพ เพ็ บ้านสี่สิบ อาหารตามสั่ง
3 ร้านเจ๋จ๊อกโภชนา บ้านสี่สิบ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบาละ อำเภอกาบัง ยะลา