ข้อมูลตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ตำบลสากอ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีหวายชนิดหนึ่งชื่อว่า"หวายซือกอ" จำนวนมาก ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ถางป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านซือกอ ต่อมาได้แผลงเป็น "บ้านสากอ" และได้ใช้ตั้งชื่อของตำบลจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลสากอ เป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี และ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเอราวัณ , ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาวะ , ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลร่มไทร , ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เขียนบาติก ตัดเย็บเสื้อผ้า ปักดอก

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 896 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

โดยมีเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4193 จากตำบลปะลุรู ผ่านตำบลริโก๋มาตำบลสากอ ไปเขตอำเภอแว้ง ซึ่งเป็นสายหลักการคมนาคมสู่ตัวอำเภอ นอกจากนั้น มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตไม้ไผ่ ถนนดินลูกรัง ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่หมู่บ้านของตำบล สภาพถนนใช้ได้ดีในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนการคมนาคม ไม่สะดวก เนื่องจากสภาพถนนบางแห่งน้ำท่วม เพราะขาดการระบายน้ำที่ดี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าบาติก

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง

ร้านอาหาร
1 กะนีโภชนาการ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ ร้านอาหารประเภทข้าวแกง,ข้าวยำ
2 กะเยาะโภชนาการ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ ร้านอาหารประเภทข้าวแกง,ก๋วยเตี๋ยว
3 การีม๊ะโภชนาการ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ ร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
4 พี่ยุ้ยโภชนาการ หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ ร้านอาหารประเภทข้าวแกง,ก๋วยเตี๋ยว
5 เมาะซูแมะน๊ะโภชนา หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ ร้านอาหารประเภทข้าวแกง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกล้วยไข่
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ภาพประดับฝาผนัง(บาติก)

สินค้าโอทอป ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส