ข้อมูลตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ผดุงมาตรเป็นตำบลหนึ่งจาก 4 ตำบลของอำเภอจะแนะ แต่เดิมนั้นอยู่ในตำบลดุซงญอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองมาเป็นกิ่งอำเภอจะแนะ จนถึงเปลี่ยนอำเภอจะแนะในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านอาแจะ บ้านบือจะ บ้านริแง บ้านเมาะตาโกะ และบ้านไอร์บีแซ มีองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 บ้านริแง ตำบลผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลผดุงมาตรเป็นที่ราบสูงมีระดับสูงจากระดับตำบลประมาณ 700 ฟุต มีราบสลับเนินเขาทางตอนกลาง และตำบลจากแบ่งเหนือสู่ใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.จะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 860 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

- ทางหลวง 4115 ระยะทางจากตลาดดุซงญอ ถึงตำบลผดุงมาตร ระยะทาง 7 กิโลเมตร
- สาย 2021 จากตำบลจะแนะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1. น้ำตกวังทอง
2. รอยเท้าหลวงพ่อเพชร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 รอยเท้าหลวงพ่อเพชร ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านริแง ซึ่งติดกับเขตตำบลจะแนะ การเที่ยวชมต้องเดินเขาสู่ป่า ขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางพบกับต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ และมีใบไม้สีทองขึ้นบริเวณนั้น เราสามารถชมวิวสวยงามของทิวทัศน์รอบ ๆ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นแหล่งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย
2 น้ำตกวังทอง ตั้งอยู่บ้านเมาะตาโกะ หมู่ที่ 4 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม 1. ผ้าเนื้อดี เนื้อละเอียด 2. ลายต่าง ๆ มีให้เลือก 3. ใส่สบาย

สินค้าโอทอป ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ นราธิวาส