ข้อมูลตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างเผือกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลจะแนะ เมื่อปี 2534 ได้แยกเป็นตำบลช้างเผือกเป็นชื่อที่นำมาจากช้างป่าที่ชาวบ้านไอร์ซือเระได้จับมาได้ และได้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรากฎว่าเป็นลูกช้างเผือก จึงนำมาใช้เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

ตำบลช้างเผือกเป็นถิ่นที่มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบระหว่างเชิงเขา มีแม่น้ำ ลำคลองและลำธารเป็นจำนวนมาก และเป็นน้ำของแม่น้ำสายบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดุซงญอ , ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

รับจ้างทั่วไปและปักจักร ทำสวน , กรีดยางพารา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 666 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอจะแนะ ถึงถนนสายมะนังกาแยง - บ้านกูมุง ถนนลาดยางของกรมโยธาและ รพช. ถึง อบต. ช้างเผือก ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปักจักรผ้าคลุมผม

สถานที่

1. มัสยิดจำนวน 8 แห่ง
2. โรงเรียน 4 แห่ง
3. ศบต. 3 แห่ง
4. สำนักงาน 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 2 แห่ง
6. ประปาน้ำตก 3 แห่ง
7. สำนักงาน ต. ช้างเผือก 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แม่น้ำสายบุรี ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรี จากกลุ่มบ้านไอรบูยอ มาถึงสะพานบ้านกูมุง ระยะทาง 2,000 เมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ นราธิวาส