ข้อมูลตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอพระนครศรีอยุธยา
140101 - ตำบลประตูชัย  
140102 - ตำบลกะมัง  
140103 - ตำบลหอรัตนไชย  
140104 - ตำบลหัวรอ  
140105 - ตำบลท่าวาสุกรี  
140106 - ตำบลไผ่ลิง  
140107 - ตำบลปากกราน  
140108 - ตำบลภูเขาทอง  
140109 - ตำบลสำเภาล่ม  
140110 - ตำบลสวนพริก  
140111 - ตำบลคลองตะเคียน  
140112 - ตำบลวัดตูม
140113 - ตำบลหันตรา  
140114 - ตำบลลุมพลี  
140115 - ตำบลบ้านใหม่  
140116 - ตำบลบ้านเกาะ  
140117 - ตำบลคลองสวนพลู  
140118 - ตำบลคลองสระบัว  
140119 - ตำบลเกาะเรียน  
140120 - ตำบลบ้านป้อม  
140121 - ตำบลบ้านรุม  
140191 - ศูนย์สินค้าOTOPพระนครศรีอยุธยา  
02 - อำเภอท่าเรือ
140201 - ตำบลท่าเรือ  
140202 - ตำบลจำปา  
140203 - ตำบลท่าหลวง  
140204 - ตำบลบ้านร่อม  
140205 - ตำบลศาลาลอย  
140206 - ตำบลวังแดง  
140207 - ตำบลโพธิ์เอน  
140208 - ตำบลปากท่า  
140209 - ตำบลหนองขนาก  
140210 - ตำบลท่าเจ้าสนุก  
03 - อำเภอนครหลวง
140301 - ตำบลนครหลวง  
140302 - ตำบลท่าช้าง  
140303 - ตำบลบ่อโพง  
140304 - ตำบลบ้านชุ้ง  
140305 - ตำบลปากจั่น  
140306 - ตำบลบางระกำ  
140307 - ตำบลบางพระครู  
140308 - ตำบลแม่ลา  
140309 - ตำบลหนองปลิง  
140310 - ตำบลคลองสะแก  
140311 - ตำบลสามไถ  
140312 - ตำบลพระนอน  
04 - อำเภอบางไทร
140401 - ตำบลบางไทร  
140402 - ตำบลบางพลี  
140403 - ตำบลสนามชัย  
140404 - ตำบลบ้านแป้ง  
140405 - ตำบลหน้าไม้  
140406 - ตำบลบางยี่โท  
140407 - ตำบลแคออก  
140408 - ตำบลแคตก  
140409 - ตำบลช่างเหล็ก  
140410 - ตำบลกระแชง  
140411 - ตำบลบ้างกลึง  
140412 - ตำบลช้างน้อย  
140413 - ตำบลห่อหมก  
140414 - ตำบลไผ่พระ  
140415 - ตำบลกกแก้วบูรพา  
140416 - ตำบลไม้ตรา  
140417 - ตำบลบ้านม้า  
140418 - ตำบลบ้านเกาะ  
140419 - ตำบลราชคราม  
140420 - ตำบลช้างใหญ่  
140421 - ตำบลโพแตง  
140422 - ตำบลเชียงรากน้อย  
140423 - ตำบลโคกช้าง  
05 - อำเภอบางบาล
140501 - ตำบลบางบาล  
140502 - ตำบลวัดยม  
140503 - ตำบลไทรน้อย  
140504 - ตำบลสะพานไทย  
140505 - ตำบลมหาพราหมณ์  
140506 - ตำบลกบเจา  
140507 - ตำบลบ้านคลัง  
140508 - ตำบลพระขาว  
140509 - ตำบลน้ำเต้า  
140510 - ตำบลทางช้าง  
140511 - ตำบลวัดตะกู  
140512 - ตำบลบางหลวง  
140513 - ตำบลบางหลวงโดด  
140514 - ตำบลบางหัก  
140515 - ตำบลบางชะนี  
140516 - ตำบลบ้านกุ่ม  
06 - อำเภอบางปะอิน
140601 - ตำบลบ้านเลน  
140602 - ตำบลเชียงรากน้อย  
140603 - ตำบลบ้านโพ
140604 - ตำบลบ้านกรด  
140605 - ตำบลบางกระสั้น  
140606 - ตำบลคลองจิก  
140607 - ตำบลบ้านหว้า
140608 - ตำบลวัดยม  
140609 - ตำบลบางประแดง  
140610 - ตำบลสามเรือน  
140611 - ตำบลเกาะเกิด  
140612 - ตำบลบ้านพลับ  
140613 - ตำบลบ้านแป้ง  
140614 - ตำบลคุ้งลาน  
140615 - ตำบลตลิ่งชัน
140616 - ตำบลบ้านสร้าง  
140617 - ตำบลตลาดเกรียบ  
140618 - ตำบลขนอนหลวง
07 - อำเภอบางปะหัน
140701 - ตำบลบางปะหัน  
140702 - ตำบลขยาย  
140703 - ตำบลบางเดื่อ  
140704 - ตำบลเสาธง  
140705 - ตำบลทางกลาง  
140706 - ตำบลบางเพลิง  
140707 - ตำบลหันสัง  
140708 - ตำบลบางนางร้า  
140709 - ตำบลตานิม  
140710 - ตำบลทับน้ำ  
140711 - ตำบลบ้านม้า  
140712 - ตำบลขวัญเมือง  
140713 - ตำบลบ้านลี่  
140714 - ตำบลโพธิ์สามต้น  
140715 - ตำบลพุทเลา  
140716 - ตำบลตาลเอน  
140717 - ตำบลบ้านขล้อ  
08 - อำเภอผักไห่
140801 - ตำบลผักไห่  
140802 - ตำบลอมฤต  
140803 - ตำบลบ้านแค  
140804 - ตำบลลาดน้ำเค็ม  
140805 - ตำบลตาลาน  
140806 - ตำบลท่าดินแดง  
140807 - ตำบลดอนลาน  
140808 - ตำบลนาคู  
140809 - ตำบลกุฎี  
140810 - ตำบลลำตะเคียน  
140811 - ตำบลโคกช้าง  
140812 - ตำบลจักราช  
140813 - ตำบลหนองน้ำใหญ่  
140814 - ตำบลลาดชิด
140815 - ตำบลหน้าโคก  
140816 - ตำบลบ้านใหญ่  
09 - อำเภอภาชี
140901 - ตำบลภาชี  
140902 - ตำบลโคกม่วง  
140903 - ตำบลระโสม  
140904 - ตำบลหนองน้ำใส
140905 - ตำบลดอนหญ้านาง  
140906 - ตำบลไผ่ล้อม
140907 - ตำบลกระจิว
140908 - ตำบลพระแก้ว  
10 - อำเภอลาดบัวหลวง
141001 - ตำบลลาดบัวหลวง
141002 - ตำบลหลักชัย
141003 - ตำบลสามเมือง  
141004 - ตำบลพระยาบันลือ  
141005 - ตำบลสิงหนาท  
141006 - ตำบลคู้สลอด  
141007 - ตำบลคลองพระยาบันลือ  
11 - อำเภอวังน้อย
141101 - ตำบลลำตาเสา  
141102 - ตำบลบ่อตาโล่  
141103 - ตำบลวังน้อย  
141104 - ตำบลลำไทร
141105 - ตำบลสนับทึบ  
141106 - ตำบลพยอม
141107 - ตำบลหันตะเภา  
141108 - ตำบลวังจุฬา
141109 - ตำบลข้าวงาม  
141110 - ตำบลชะแมบ
12 - อำเภอเสนา
141201 - ตำบลเสนา  
141202 - ตำบลบ้านแพน  
141203 - ตำบลเจ้าเจ็ด  
141204 - ตำบลสามกอ
141205 - ตำบลบางนมโค  
141206 - ตำบลหัวเวียง  
141207 - ตำบลมารวิชัย  
141208 - ตำบลบ้านโพธิ์  
141209 - ตำบลรางจรเข้  
141210 - ตำบลบ้านกระทุ่ม  
141211 - ตำบลบ้านแถว  
141212 - ตำบลชายนา  
141213 - ตำบลสามตุ่ม  
141214 - ตำบลลาดงา  
141215 - ตำบลดอนทอง  
141216 - ตำบลบ้านหลวง  
141217 - ตำบลเจ้าเสด็จ  
13 - อำเภอบางซ้าย
141301 - ตำบลบางซ้าย  
141302 - ตำบลแก้วฟ้า  
141303 - ตำบลเต่าเล่า  
141304 - ตำบลปลายกลัด  
141305 - ตำบลเทพมงคล  
141306 - ตำบลวังพัฒนา  
14 - อำเภออุทัย
141401 - ตำบลคานหาม  
141402 - ตำบลบ้านช้าง  
141403 - ตำบลสามบัณฑิต  
141404 - ตำบลบ้านหีบ  
141405 - ตำบลหนองไม้ซุง
141406 - ตำบลอุทัย  
141407 - ตำบลเสนา  
141408 - ตำบลหนองน้ำส้ม  
141409 - ตำบลโพสาวหาญ  
141410 - ตำบลธนู  
141411 - ตำบลข้าวเม่า  
15 - อำเภอมหาราช
141501 - ตำบลหัวไผ่  
141502 - ตำบลกะทุ่ม  
141503 - ตำบลมหาราช  
141504 - ตำบลน้ำเต้า  
141505 - ตำบลบางนา  
141506 - ตำบลโรงช้าง  
141507 - ตำบลเจ้าปลุก  
141508 - ตำบลพิตเพียน  
141509 - ตำบลบ้านนา  
141510 - ตำบลบ้านขวาง  
141511 - ตำบลท่าตอ  
141512 - ตำบลบ้านใหม่  
16 - อำเภอบ้านแพรก
141601 - ตำบลบ้านแพรก  
141602 - ตำบลบ้านใหม่  
141603 - ตำบลสำพะเนียง  
141604 - ตำบลคลองน้อย  
141605 - ตำบลสองห้อง  
90 - สถานที่ท่องเที่ยวรวม
149001 - สถานที่ท่องเที่ยว  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.