ข้อมูลตำบล จังหวัดลพบุรี
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดลพบุรี
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
160101 - ตำบลทะเลชุบศร
160102 - ตำบลท่าหิน  
160103 - ตำบลกกโก  
160104 - ตำบลโก่งธนู  
160105 - ตำบลเขาพระงาม
160106 - ตำบลเขาสามยอด
160107 - ตำบลโคกกระเทียม
160108 - ตำบลโคกลำพาน  
160109 - ตำบลโคกตูม  
160110 - ตำบลงิ้วราย  
160111 - ตำบลดอนโพธิ์  
160112 - ตำบลตะลุง  
160114 - ตำบลท่าแค  
160115 - ตำบลท่าศาลา
160116 - ตำบลนิคมสร้างตนเอง  
160117 - ตำบลบางขันหมาก
160118 - ตำบลบ้านข่อย  
160119 - ตำบลท้ายตลาด  
160120 - ตำบลป่าตาล
160121 - ตำบลพรหมมาสตร์
160122 - ตำบลโพธิ์เก้าต้น  
160123 - ตำบลโพธิ์ตรุ  
160124 - ตำบลสี่คลอง  
160125 - ตำบลถนนใหญ่
160191 - ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี  
02 - อำเภอพัฒนานิคม
160201 - ตำบลพัฒนานิคม
160202 - ตำบลช่องสาริกา  
160203 - ตำบลมะนาวหวาน  
160204 - ตำบลดีลัง
160205 - ตำบลโคกสลุง  
160206 - ตำบลชอนน้อย  
160207 - ตำบลหนองบัว  
160208 - ตำบลห้วยขุนราม  
160209 - ตำบลน้ำสุด  
03 - อำเภอโคกสำโรง
160301 - ตำบลโคกสำโรง
160302 - ตำบลเกาะแก้ว  
160303 - ตำบลถลุงเหล็ก
160304 - ตำบลหลุมข้าว  
160305 - ตำบลห้วยโป่ง  
160306 - ตำบลคลองเกตุ  
160307 - ตำบลสะแกราบ  
160308 - ตำบลเพนียด  
160309 - ตำบลวังเพลิง  
160310 - ตำบลดงมะรุม  
160318 - ตำบลวังขอนขว้าง  
160320 - ตำบลวังจั่น  
160322 - ตำบลหนองแขม  
04 - อำเภอชัยบาดาล
160401 - ตำบลลำนารายณ์  
160402 - ตำบลชัยนารายณ์  
160403 - ตำบลศิลาทิพย์  
160404 - ตำบลห้วยหิน  
160405 - ตำบลม่วงค่อม  
160406 - ตำบลบัวชุม  
160407 - ตำบลท่าดินดำ  
160408 - ตำบลมะกอกหวาน  
160409 - ตำบลซับตะเคียน  
160410 - ตำบลนาโสม  
160411 - ตำบลหนองยายโต๊ะ  
160412 - ตำบลเกาะรัง  
160414 - ตำบลท่ามะนาว  
160417 - ตำบลนิคมลำนารายณ์  
160418 - ตำบลชัยบาดาล  
160419 - ตำบลบ้านใหม่สามัคคี  
160422 - ตำบลเขาแหลม  
05 - อำเภอท่าวุ้ง
160501 - ตำบลท่าวุ้ง
160502 - ตำบลบางคู้  
160503 - ตำบลโพตลาดแก้ว  
160504 - ตำบลบางลี่  
160505 - ตำบลบางงา  
160506 - ตำบลโคกสลุด  
160507 - ตำบลเขาสมอคอน  
160508 - ตำบลหัวสำโรง  
160509 - ตำบลลาดสาลี  
160510 - ตำบลบ้านเบิก  
160511 - ตำบลมุจลินท์  
06 - อำเภอบ้านหมี่
160601 - ตำบลไผ่ใหญ่
160602 - ตำบลบ้านทราย  
160603 - ตำบลบ้านกล้วย  
160604 - ตำบลดงพลับ  
160605 - ตำบลบ้านชี  
160606 - ตำบลพุคา  
160607 - ตำบลหินปัก  
160608 - ตำบลบางพึ่ง  
160609 - ตำบลหนองทรายขาว  
160610 - ตำบลบางกะพี้  
160611 - ตำบลหนองเต่า  
160612 - ตำบลโพนทอง  
160613 - ตำบลบางขาม  
160614 - ตำบลดอนดึง  
160615 - ตำบลชอนม่วง  
160616 - ตำบลหนองกระเบียน  
160617 - ตำบลสายห้วยแก้ว  
160618 - ตำบลมหาสอน  
160619 - ตำบลบ้านหมี่  
160620 - ตำบลเชียงงา  
160621 - ตำบลหนองเมือง  
160622 - ตำบลสนามแจง  
07 - อำเภอท่าหลวง
160701 - ตำบลท่าหลวง  
160702 - ตำบลแก่งผักกูด  
160703 - ตำบลซับจำปา  
160704 - ตำบลหนองผักแว่น  
160705 - ตำบลทะเลวังวัด  
160706 - ตำบลหัวลำ  
08 - อำเภอสระโบสถ์
160801 - ตำบลสระโบสถ์
160802 - ตำบลมหาโพธิ  
160803 - ตำบลทุ่งท่าช้าง  
160804 - ตำบลห้วยใหญ่  
160805 - ตำบลนิยมชัย  
09 - อำเภอโคกเจริญ
160901 - ตำบลโคกเจริญ  
160902 - ตำบลยางราก  
160903 - ตำบลหนองมะค่า  
160904 - ตำบลวังทอง  
160905 - ตำบลโคกแสมสาร  
10 - อำเภอลำสนธิ
161001 - ตำบลลำสนธิ  
161002 - ตำบลซับสมบูรณ์  
161003 - ตำบลหนองรี  
161004 - ตำบลกุดตาเพชร  
161005 - ตำบลเขารวก  
161006 - ตำบลเขาน้อย  
11 - อำเภอหนองม่วง
161101 - ตำบลหนองม่วง
161102 - ตำบลบ่อทอง  
161103 - ตำบลดงดินแดง  
161104 - ตำบลชอนสมบูรณ์  
161105 - ตำบลยางโทน  
161106 - ตำบลชอนสารเดช  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.