ข้อมูลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
300101 - ตำบลในเมือง  
300102 - ตำบลโพธิ์กลาง
300103 - ตำบลหนองจะบก  
300104 - ตำบลโคกสูง
300105 - ตำบลมะเริง  
300106 - ตำบลหนองระเวียง  
300107 - ตำบลปรุใหญ่  
300108 - ตำบลหมื่นไวย  
300109 - ตำบลพลกรัง  
300110 - ตำบลหนองไผ่ล้อม
300111 - ตำบลหัวทะเล
300112 - ตำบลบ้านเกาะ  
300113 - ตำบลบ้านใหม่  
300114 - ตำบลพุดซา  
300115 - ตำบลบ้านโพธิ์  
300116 - ตำบลจอหอ
300117 - ตำบลโคกกรวด  
300118 - ตำบลไชยมงคล  
300119 - ตำบลหนองบัวศาลา
300120 - ตำบลสุรนารี  
300121 - ตำบลสีมุม  
300122 - ตำบลตลาด  
300123 - ตำบลพะเนา  
300124 - ตำบลหนองกระทุ่ม  
300125 - ตำบลหนองไข่น้ำ  
02 - อำเภอครบุรี
300201 - ตำบลแชะ
300202 - ตำบลเฉลียง  
300203 - ตำบลครบุรี  
300204 - ตำบลโคกกระชาย  
300205 - ตำบลจระเข้หิน
300206 - ตำบลมาบตะโกเอน  
300207 - ตำบลอรพิมพ์
300208 - ตำบลบ้านใหม่  
300209 - ตำบลลำเพียก  
300210 - ตำบลครบุรีใต้  
300211 - ตำบลตะแบกบาน  
300212 - ตำบลสระว่านพระยา  
03 - อำเภอเสิงสาง
300301 - ตำบลเสิงสาง
300302 - ตำบลสระตะเคียน  
300303 - ตำบลโนนสมบูรณ์  
300304 - ตำบลกุดโบสถ์  
300305 - ตำบลสุขไพบูลย์  
300306 - ตำบลบ้านราษฎร์  
04 - อำเภอคง
300401 - ตำบลเมืองคง  
300402 - ตำบลคูขาด  
300403 - ตำบลเทพาลัย  
300404 - ตำบลตาจั่น  
300405 - ตำบลบ้านปรางค์  
300406 - ตำบลหนองมะนาว  
300407 - ตำบลหนองบัว  
300408 - ตำบลโนนเต็ง  
300409 - ตำบลดอนใหญ่  
300410 - ตำบลขามสมบูรณ์  
05 - อำเภอบ้านเหลื่อม
300501 - ตำบลบ้านเหลื่อม  
300502 - ตำบลวังโพธิ์  
300503 - ตำบลโคกกระเบื้อง  
300504 - ตำบลช่อระกา  
06 - อำเภอจักราช
300601 - ตำบลจักราช  
300603 - ตำบลทองหลาง  
300604 - ตำบลสีสุก  
300605 - ตำบลหนองขาม  
300607 - ตำบลหนองพลวง  
300610 - ตำบลศรีละกอ  
300611 - ตำบลคลองเมือง  
300613 - ตำบลหินโคน  
07 - อำเภอโชคชัย
300701 - ตำบลกระโทก  
300702 - ตำบลพลับพลา
300703 - ตำบลท่าอ่าง  
300704 - ตำบลทุ่งอรุณ  
300705 - ตำบลท่าลาดขาว  
300706 - ตำบลท่าจะหลุง  
300707 - ตำบลท่าเยี่ยม  
300708 - ตำบลโชคชัย  
300709 - ตำบลละลมใหม่พัฒนา  
300710 - ตำบลด่านเกวียน  
08 - อำเภอด่านขุนทด
300801 - ตำบลกุดพิมาน  
300802 - ตำบลด่านขุนทด
300803 - ตำบลด่านนอก  
300804 - ตำบลด่านใน  
300805 - ตำบลตะเคียน  
300806 - ตำบลบ้านเก่า  
300807 - ตำบลบ้านแปรง  
300808 - ตำบลพันชนะ  
300809 - ตำบลสระจรเข้  
300810 - ตำบลหนองกราด  
300811 - ตำบลหนองบัวตะเกียด  
300812 - ตำบลหนองบัวละคร  
300813 - ตำบลหินดาด  
300815 - ตำบลห้วยบง
300817 - ตำบลโนนเมืองพัฒนา  
300818 - ตำบลหนองไทร  
09 - อำเภอโนนไทย
300901 - ตำบลโนนไทย  
300902 - ตำบลด่านจาก  
300903 - ตำบลกำปัง  
300904 - ตำบลสำโรง  
300905 - ตำบลค้างพลู  
300906 - ตำบลบ้านวัง  
300907 - ตำบลบัลลังก์  
300908 - ตำบลสายออ  
300909 - ตำบลถนนโพธิ์  
300914 - ตำบลมะค่า  
10 - อำเภอโนนสูง
301001 - ตำบลโนนสูง  
301002 - ตำบลใหม่  
301003 - ตำบลโตนด  
301004 - ตำบลบิง  
301005 - ตำบลดอนชมพู  
301006 - ตำบลธารปราสาท  
301007 - ตำบลหลุมข้าว  
301008 - ตำบลมะค่า  
301009 - ตำบลพลสงคราม
301010 - ตำบลจันอัด  
301011 - ตำบลขามเฒ่า  
301012 - ตำบลด่านคล้า  
301013 - ตำบลลำคอหงษ์  
301014 - ตำบลเมืองปราสาท  
301015 - ตำบลดอนหวาย  
301016 - ตำบลลำมูล  
11 - อำเภอขามสะแกแสง
301101 - ตำบลขามสะแกแสง  
301102 - ตำบลโนนเมือง  
301103 - ตำบลเมืองนาท  
301104 - ตำบลชีวึก  
301105 - ตำบลพะงาด  
301106 - ตำบลหนองหัวฟาน  
301107 - ตำบลเมืองเกษตร  
12 - อำเภอบัวใหญ่
301201 - ตำบลบัวใหญ่
301203 - ตำบลห้วยยาง  
301204 - ตำบลเสมาใหญ่  
301206 - ตำบลดอนตะหนิน  
301207 - ตำบลหนองบัวสะอาด  
301208 - ตำบลโนนทองหลาง  
301214 - ตำบลกุดจอก  
301215 - ตำบลด่านช้าง  
301220 - ตำบลขุนทอง  
301224 - ตำบลหนองแจ้งใหญ่  
13 - อำเภอประทาย
301301 - ตำบลประทาย
301303 - ตำบลกระทุ่มราย  
301304 - ตำบลวังไม้แดง  
301306 - ตำบลตลาดไทร  
301307 - ตำบลหนองพลวง  
301308 - ตำบลหนองค่าย  
301309 - ตำบลหันห้วยทราย  
301310 - ตำบลดอนมัน  
301313 - ตำบลนางรำ  
301314 - ตำบลโนนเพ็ด  
301315 - ตำบลทุ่งสว่าง  
301317 - ตำบลโคกกลาง  
301318 - ตำบลเมืองโดน  
14 - อำเภอปักธงชัย
301401 - ตำบลเมืองปัก
301402 - ตำบลตะคุ
301403 - ตำบลโคกไทย  
301404 - ตำบลสำโรง  
301405 - ตำบลตะขบ
301406 - ตำบลนกออก
301407 - ตำบลดอน  
301409 - ตำบลตูม  
301410 - ตำบลงิ้ว
301411 - ตำบลสะแกราช  
301412 - ตำบลลำนางแก้ว  
301416 - ตำบลภูหลวง  
301417 - ตำบลธงชัยเหนือ  
301418 - ตำบลสุขเกษม  
301419 - ตำบลเกษมทรัพย์  
301420 - ตำบลบ่อปลาทอง  
15 - อำเภอพิมาย
301501 - ตำบลในเมือง
301502 - ตำบลสัมฤทธิ์
301503 - ตำบลโบสถ์  
301504 - ตำบลกระเบื้องใหญ่  
301505 - ตำบลท่าหลวง  
301506 - ตำบลรังกาใหญ่  
301507 - ตำบลชีวาน  
301508 - ตำบลนิคมสร้างตนเอง  
301509 - ตำบลกระชอน  
301510 - ตำบลดงใหญ่  
301511 - ตำบลธารละหลอด  
301512 - ตำบลหนองระเวียง  
16 - อำเภอห้วยแถลง
301601 - ตำบลห้วยแถลง  
301602 - ตำบลทับสวาย  
301603 - ตำบลเมืองพลับพลา  
301604 - ตำบลหลุ่งตะเคียน  
301605 - ตำบลหินดาด  
301606 - ตำบลงิ้ว  
301607 - ตำบลกงรถ  
301608 - ตำบลหลุ่งประดู่  
301609 - ตำบลตะโก  
301610 - ตำบลห้วยแคน  
17 - อำเภอชุมพวง
301701 - ตำบลชุมพวง
301702 - ตำบลประสุข  
301703 - ตำบลท่าลาด  
301704 - ตำบลสาหร่าย  
301705 - ตำบลตลาดไทร  
301710 - ตำบลโนนรัง  
301714 - ตำบลหนองหลัก  
301716 - ตำบลโนนตูม  
301717 - ตำบลโนนยอ  
18 - อำเภอสูงเนิน
301801 - ตำบลสูงเนิน
301802 - ตำบลเสมา  
301803 - ตำบลโคราช  
301804 - ตำบลบุ่งขี้เหล็ก  
301805 - ตำบลโนนค่า  
301806 - ตำบลโค้งยาง  
301807 - ตำบลมะเกลือเก่า  
301808 - ตำบลมะเกลือใหม่  
301809 - ตำบลนากลาง  
301810 - ตำบลหนองตะไก้  
301811 - ตำบลกุดจิก  
19 - อำเภอขามทะเลสอ
301901 - ตำบลขามทะเลสอ  
301902 - ตำบลโป่งแดง  
301903 - ตำบลพันดุง  
301904 - ตำบลหนองสรวง  
301905 - ตำบลบึงอ้อ  
20 - อำเภอสีคิ้ว
302001 - ตำบลสีคิ้ว
302002 - ตำบลบ้านหัน  
302003 - ตำบลกฤษณา  
302004 - ตำบลลาดบัวขาว  
302005 - ตำบลหนองหญ้าขาว
302006 - ตำบลกุดน้อย  
302007 - ตำบลหนองน้ำใส  
302008 - ตำบลวังโรงใหญ่  
302009 - ตำบลมิตรภาพ  
302010 - ตำบลคลองไผ่  
302011 - ตำบลดอนเมือง  
302012 - ตำบลหนองบัวน้อย  
21 - อำเภอปากช่อง
302101 - ตำบลปากช่อง  
302102 - ตำบลกลางดง  
302103 - ตำบลจันทึก  
302104 - ตำบลวังกะทะ  
302105 - ตำบลหมูสี  
302106 - ตำบลหนองสาหร่าย
302107 - ตำบลขนงพระ  
302108 - ตำบลโป่งตาลอง  
302109 - ตำบลคลองม่วง  
302110 - ตำบลหนองน้ำแดง  
302111 - ตำบลวังไทร  
302112 - ตำบลพญาเย็น  
22 - อำเภอหนองบุนนาก
302201 - ตำบลหนองบุนนาก  
302202 - ตำบลสารภี  
302203 - ตำบลไทยเจริญ  
302204 - ตำบลหนองหัวแรต  
302205 - ตำบลแหลมทอง  
302206 - ตำบลหนองตะไก้  
302207 - ตำบลลุงเขว้า  
302208 - ตำบลหนองไม้ไผ่  
302209 - ตำบลบ้านใหม่  
23 - อำเภอแก้งสนามนาง
302301 - ตำบลแก้งสนามนาง  
302302 - ตำบลโนนสำราญ
302303 - ตำบลบึงพะไล  
302304 - ตำบลสีสุก  
302305 - ตำบลบึงสำโรง  
24 - อำเภอโนนแดง
302401 - ตำบลโนนแดง  
302402 - ตำบลโนนตาเถร  
302403 - ตำบลสำพะเนียง  
302404 - ตำบลวังหิน  
302405 - ตำบลดอนยาวใหญ่  
25 - อำเภอวังน้ำเขียว
302501 - ตำบลวังน้ำเขียว
302502 - ตำบลวังหมี  
302503 - ตำบลระเริง  
302504 - ตำบลอุดมทรัพย์  
302505 - ตำบลไทยสามัคคี
26 - อำเภอเทพารักษ์
302601 - ตำบลสำนักตะคร้อ
302602 - ตำบลหนองแวง  
302603 - ตำบลบึงปรือ  
302604 - ตำบลวังยายทอง  
27 - อำเภอเมืองยาง
302701 - ตำบลเมืองยาง
302702 - ตำบลกระเบื้องนอก  
302703 - ตำบลละหานปลาค้าว  
302704 - ตำบลโนนอุดม  
28 - อำเภอพระทองคำ
302801 - ตำบลสระพระ  
302802 - ตำบลมาบกราด  
302803 - ตำบลพังเทียม  
302804 - ตำบลทัพรั้ง  
302805 - ตำบลหนองหอย  
29 - อำเภอลำทะเมนชัย
302901 - ตำบลขุย  
302902 - ตำบลบ้านยาง  
302903 - ตำบลช่องแมว  
302904 - ตำบลไพล  
30 - กิ่งอำเภอบัวลาย
303001 - ตำบลเมืองพะไล  
303002 - ตำบลโนนจาน  
303003 - ตำบลบัวลาย  
303004 - ตำบลหนองหว้า  
31 - กิ่งอำเภอสีดา
303101 - ตำบลสีดา
303102 - ตำบลโพนทอง  
303103 - ตำบลโนนประดู่  
303104 - ตำบลสามเมือง  
303105 - ตำบลหนองตาดใหญ่  
32 - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
303201 - ตำบลช้างทอง  
303202 - ตำบลท่าช้าง  
303203 - ตำบลพระพุทธ  
303204 - ตำบลหนองงูเหลือม  
303205 - ตำบลหนองยาง  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.