ข้อมูลตำบล จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
310101 - ตำบลในเมือง  
310102 - ตำบลอิสาณ
310103 - ตำบลเสม็ด  
310104 - ตำบลบ้านบัว  
310105 - ตำบลสะแกโพรง  
310106 - ตำบลสวายจึก  
310108 - ตำบลบ้านยาง
310112 - ตำบลพระครู  
310113 - ตำบลถลุงเหล็ก  
310114 - ตำบลหนองตาด  
310117 - ตำบลลุมปุ๊ก  
310118 - ตำบลสองห้อง  
310119 - ตำบลบัวทอง  
310120 - ตำบลชุมเห็ด  
310122 - ตำบลหลักเขต  
310125 - ตำบลสะแกซำ  
310126 - ตำบลกลันทา  
310127 - ตำบลกระสัง  
310128 - ตำบลเมืองฝาง  
02 - อำเภอคูเมือง
310201 - ตำบลคูเมือง  
310202 - ตำบลปะเคียบ  
310203 - ตำบลบ้านแพ  
310204 - ตำบลพรสำราญ  
310205 - ตำบลหินเหล็กไฟ  
310206 - ตำบลตูมใหญ่  
310207 - ตำบลหนองขมาร  
03 - อำเภอกระสัง
310301 - ตำบลกระสัง
310302 - ตำบลลำดวน
310303 - ตำบลสองชั้น  
310304 - ตำบลสูงเนิน  
310305 - ตำบลหนองเต็ง  
310306 - ตำบลเมืองไผ่  
310307 - ตำบลชุมแสง  
310308 - ตำบลบ้านปรือ  
310309 - ตำบลห้วยสำราญ  
310310 - ตำบลกันทรารมย์  
310311 - ตำบลศรีภูมิ  
04 - อำเภอนางรอง
310401 - ตำบลนางรอง  
310403 - ตำบลสะเดา  
310405 - ตำบลชุมแสง  
310406 - ตำบลหนองโบสถ์  
310408 - ตำบลหนองกง  
310413 - ตำบลถนนหัก  
310414 - ตำบลหนองไทร  
310415 - ตำบลก้านเหลือง  
310416 - ตำบลบ้านสิงห์  
310417 - ตำบลลำไทรโยง  
310418 - ตำบลทรัพย์พระยา  
310424 - ตำบลหนองยายพิมพ์  
310425 - ตำบลหัวถนน  
310426 - ตำบลทุ่งแสงทอง  
310427 - ตำบลหนองโสน  
05 - อำเภอหนองกี่
310501 - ตำบลหนองกี่
310502 - ตำบลเย้ยปราสาท  
310503 - ตำบลเมืองไผ่  
310504 - ตำบลดอนอะราง  
310505 - ตำบลโคกสว่าง  
310506 - ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
310507 - ตำบลทุ่งกระเต็น
310508 - ตำบลท่าโพธิ์ชัย  
310509 - ตำบลโคกสูง  
310510 - ตำบลบุกระสัง  
06 - อำเภอละหานทราย
310601 - ตำบลละหานทราย  
310603 - ตำบลตาจง  
310604 - ตำบลสำโรงใหม่  
310607 - ตำบลหนองแวง  
310610 - ตำบลหนองตระครอง  
310611 - ตำบลโคกว่าน  
07 - อำเภอประโคนชัย
310701 - ตำบลประโคนชัย
310702 - ตำบลแสลงโทน  
310703 - ตำบลบ้านไทร  
310705 - ตำบลละเวี้ย  
310706 - ตำบลจรเข้มาก  
310707 - ตำบลปังกู  
310708 - ตำบลโคกย่าง  
310710 - ตำบลโคกม้า
310713 - ตำบลไพศาล  
310714 - ตำบลตะโกตาพิ  
310715 - ตำบลเขาคอก  
310716 - ตำบลหนองบอน  
310718 - ตำบลโคกมะขาม  
310719 - ตำบลโคกตูม  
310720 - ตำบลประทัดบุ  
310721 - ตำบลสี่เหลี่ยม  
08 - อำเภอบ้านกรวด
310801 - ตำบลบ้านกรวด  
310802 - ตำบลโนนเจริญ  
310803 - ตำบลหนองไม้งาม  
310804 - ตำบลปราสาท  
310805 - ตำบลสายตะกู  
310806 - ตำบลหินลาด  
310807 - ตำบลบึงเจริญ  
310808 - ตำบลจันทบเพชร  
310809 - ตำบลเขาดินเหนือ  
09 - อำเภอพุทไธสง
310901 - ตำบลพุทไธสง
310902 - ตำบลมะเฟือง  
310903 - ตำบลบ้านจาน  
310906 - ตำบลบ้านเป้า  
310907 - ตำบลบ้านแวง  
310909 - ตำบลบ้านยาง  
310910 - ตำบลหายโศก  
10 - อำเภอลำปลายมาศ
311001 - ตำบลลำปลายมาศ  
311002 - ตำบลหนองคู
311003 - ตำบลแสลงพัน  
311004 - ตำบลทะเมนชัย  
311005 - ตำบลตลาดโพธิ์  
311006 - ตำบลหนองกระทิง
311007 - ตำบลโคกกลาง  
311008 - ตำบลโคกสะอาด
311009 - ตำบลเมืองแฝก  
311010 - ตำบลบ้านยาง
311011 - ตำบลผไทรินทร์  
311012 - ตำบลโคกล่าม  
311013 - ตำบลหินโคน  
311014 - ตำบลหนองบัวโคก  
311015 - ตำบลบุโพธิ์  
311016 - ตำบลหนองโดน  
11 - อำเภอสตึก
311101 - ตำบลสตึก
311102 - ตำบลนิคม
311103 - ตำบลทุ่งวัง  
311104 - ตำบลเมืองแก  
311105 - ตำบลหนองใหญ่  
311106 - ตำบลร่อนทอง  
311109 - ตำบลดอนมนต์  
311110 - ตำบลชุมแสง  
311111 - ตำบลท่าม่วง  
311112 - ตำบลสะแก  
311114 - ตำบลสนามชัย  
311115 - ตำบลกระสัง  
12 - อำเภอปะคำ
311201 - ตำบลปะคำ  
311202 - ตำบลไทยเจริญ  
311203 - ตำบลหนองบัว  
311204 - ตำบลโคกมะม่วง  
311205 - ตำบลหูทำนบ  
13 - อำเภอนาโพธิ์
311301 - ตำบลนาโพธิ์  
311302 - ตำบลบ้านคู  
311303 - ตำบลบ้านดู่  
311304 - ตำบลดอนกอก  
311305 - ตำบลศรีสว่าง  
14 - อำเภอหนองหงส์
311401 - ตำบลสระแก้ว  
311402 - ตำบลห้วยหิน
311403 - ตำบลไทยสามัคคี
311404 - ตำบลหนองชัยศรี  
311405 - ตำบลเสาเดียว  
311406 - ตำบลเมืองฝ้าย  
311407 - ตำบลสระทอง  
15 - อำเภอพลับพลาชัย
311501 - ตำบลจันดุม  
311502 - ตำบลโคกขมิ้น  
311503 - ตำบลป่าชัน  
311504 - ตำบลสะเดา  
311505 - ตำบลสำโรง  
16 - อำเภอห้วยราช
311601 - ตำบลห้วยราช
311602 - ตำบลสามแวง
311603 - ตำบลตาเสา  
311604 - ตำบลบ้านตะโก  
311605 - ตำบลสนวน
311606 - ตำบลโคกเหล็ก  
311607 - ตำบลเมืองโพธิ์  
311608 - ตำบลห้วยราชา  
17 - อำเภอโนนสุวรรณ
311701 - ตำบลโนนสุวรรณ  
311702 - ตำบลทุ่งจังหัน  
311703 - ตำบลโกรกแก้ว  
311704 - ตำบลดงอีจาน  
18 - อำเภอชำนิ
311801 - ตำบลชำนิ
311802 - ตำบลหนองปล่อง  
311803 - ตำบลเมืองยาง  
311804 - ตำบลช่อผกา  
311805 - ตำบลละลวด  
311806 - ตำบลโคกสนวน  
19 - อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
311901 - ตำบลหนองแวง  
311902 - ตำบลทองหลาง  
311903 - ตำบลแดงใหญ่  
311904 - ตำบลกู่สวนแตง  
311905 - ตำบลหนองเยือง  
20 - อำเภอโนนดินแดง
312001 - ตำบลโนนดินแดง
312002 - ตำบลส้มป่อย  
312003 - ตำบลลำนางรอง  
21 - กิ่งอำเภอบ้านด่าน
312101 - ตำบลบ้านด่าน  
312102 - ตำบลปราสาท  
312103 - ตำบลวังเหนือ  
312104 - ตำบลโนนขวาง  
22 - กิ่งอำเภอแคนดง
312201 - ตำบลแคนดง  
312202 - ตำบลดงพลอง  
312203 - ตำบลสระบัว  
312204 - ตำบลหัวฝาย  
23 - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
312301 - ตำบลเจริญสุข  
312302 - ตำบลตาเป๊ก  
312303 - ตำบลอีสานเขต  
312304 - ตำบลถาวร  
312305 - ตำบลยายแย้มวัฒนา  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.